För att locka, utveckla och behålla sina anställda ville funktionsstödsförvaltningen i Malmö stad erbjuda innovativ intern kompetensutveckling. Den pedagogiska modellen för detta byggde på en kombination av ”flipped classroom” (webbaserade föreläsningar), arbetsplatsnära stöd samt normbrytande ledarskap. För detta avsåg de söka stöd från europeiska socialfonden...

SE Forum är en organisation med 15 års historia av att jobba med Socialt Entreprenörskap. SE Forum är framförallt känt för sina globala acceleratorprogram, Outreach, åt SIDA där ca 130 entreprenörer från hela världen utvecklats och inspirerats under de 5 år som programmet genomförts. SE...