Ylva Lidin börjar på do-be consulting!

Ylva Lidin börjar på do-be consulting!

Vi är mycket glada över att Ylva Lidin snart blir en av oss på do-be consulting! Ylva kommer närmast från en roll som executive director på VentureLab där hon hjälpt startups bygga sina bolag. Med flera års erfarenhet att själv driva organisationer i...
Ramavtal Stockholms Stad

Ramavtal Stockholms Stad

Vi på do-be consulting är glada över att tillsammans med Professional management AB tecknat ramavtal med Stockholm stad avseende organisationskonsulttjänster.   Avtalet omfattar tjänster till såväl fack- som stadsdelsförvaltningar och kommunala bolag och sträcker sig...
Nya visselblåsarlagen

Nya visselblåsarlagen

Visselblåsarlagen omfattar idag misstankar om allvarliga oegentligheter mot lag el. uppförandekod begångna av personer i nyckelpositioner eller ledande ställning. Allvarliga oegentligheter som rör; bokföring, intern bokföringskontroll, revision, mutor, brottslighet...