Minuter som gör skillnad

Minuter som gör skillnad

Minuter som gör skillnad- för hjärtat och världen! 2019 initierade vi på do-be consulting ett engagemang för hållbarhet både på det personliga och globala planet. Varje minut som våra konsulter ägnar åt fysisk aktivitet per vecka räknas samman och omvandlas till...