Advisory board

Thore Ohlsson

Advisory Board Member

Tidigare befattningar: VD och Koncernchef för Aritmos med bl.a. helägda bolagen ABU-Garcia, Etonic, Monark-Crescent, Stiga, Tretorn och Puma. Numera VD för Elimexo AB. Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Friskvårdscenter, Thomas Frick och VLPN Holding. Styrelseledamot i Puma SE, Elite Hotels och Dafab.

Madelaine Debrif

Advisory Board Member

Tidigare befattningar: bl a Kontorschef Baker Tilly Malmö Lund, HR Dir International DJO, HR Manager CefarCompex, Koncernekonomichef Skandinavisk Press. Numera konsult inom HR och Ekonomi.

Ulf Kullenius

Advisory Board Member

Småföretagare genom större delen av livet, varit lärare, skolledare, delägare i tillverkande företag, internationella IT-bolag, konsultbolag och numera verksam inom ett bolag som tillverkar biomaterial som kan ersätta 80% av all plast i världen.

Kjell Ulmfeldt

Advisory Board Member

Tidigare styrelsemedlem i ett flertal företag i samband med outsourcingaffärer och CEO för Capgemini i Sverige, Tyskland, Norge och Danmark. Numera konsultuppdrag inom företag och organisationer bl.a Sparbanken Syd och Ystad Sweden Jazz Festival.

Hanna Holmquist

Advisory Board Member

Hanna arbetar som kommunikationschef och kommunikationskonsult på byrån Geelmuyden Kiese i Stockholm. Hon jobbar där med kunduppdrag inom såväl marknadskommunikation som corporate communications inom flertalet olika branscher. Hon har varit medlem i styrelsen för do-be consulting AB sedan starten 2010.