Att fatta rätt beslut

Beslutsstöd

do-be consulting stödjer kunder i att ta fram beslutsunderlag, oftast i form av strategier, planer, business case eller nyttokalkylering. Vi sätter utmaningar i sina rätta sammanhang – omvärlden, branschen, verksamheten – och kan på så vis ta fram bra problemdefinitioner. Det är bästa utgångspunkten för att nå fram till bra lösningar.

do-be consulting är även ett starkt beställarstöd då vi har valt att inte knyta oss till någon specifik leverantör. Det kan röra sig om outsourcing av en verksamhet, upphandling av en tjänst eller nytt verksamhetssystem. Vi kan stödja er i planering, definition, kravinsamling och i själva införandet. Ni får en oberoende part som kan hjälpa er att få den funktionalitet som passar era processer bäst, och ni överraskas inte av för höga investeringskostnader.

.

Att förverkliga beslut

Förändringsledning

do-be consulting stödjer ledningars förändrings-arbete. Genom att engagera de bästa talangerna inom vår bransch –som anställs hos oss eller som samarbetar med oss –  kan vi stödja våra kunder i de mest utmanande uppdragen. Det är vår mission att se till att ni som kund får rätt resurs för rätt utmaning.

Vi besitter gedigen kunskap och erfarenhet inom bland annat projekt/programledning, processutveckling, kommunikation, utbildningar och värdegrundsarbete, som är viktiga delar i att driva ett framgångsrikt förändringsarbete. Vanligtvis rör det sig om utmaningar i samband med sammanslagning av verksamheter, att verksamheter inte utvecklas som det är tänkt, att verksamheter skall arbeta på ett nytt sätt gentemot sina kunder, att verksamheter vill få ut högre nytta av sina investeringar eller att verksamheter skall anpassas till nya krav inom exempelvis hållbarhet.

.

Att följa upp beslut

Analyser

do-be consulting har en gedigen erfarenhet av att göra analyser. Syftet från våra kunders sida är oftast att få en bra bild av nuläget och hur de bäst ska kunna ta sig vidare mot de målbilder som är satta – kanske efter ett stort förändringsarbete eller när ett projekt kört fast. Ibland behövs större analyser, ibland mindre, för att kunna ta sig vidare. Oavsett omfattning så garanterar do-be consulting ett effektivt genomförande och att våra kunder får handfasta och pragmatiska råd samt definierade aktiviteter byggda på en grundlig analys.

Om vi ställer frågan till våra kunder om de kan rekommendera oss till en annan kund för motsvarande uppdrag svarar 99 av 100 att de absolut kan göra det

"do-be consulting fungerade som en katalysator i arbetet och insåg vikten av att skapa en bred förankring och gemensam förståelse för processer och nödvändiga förändringar ut i organisationen enda ned på individnivå"

-Jonas Arkestad, CFO Copenhagen Malmö port

"Konsulten från do-be consulting bidrog med ovärderlig systematik i arbetet"

-Jan Sohlmér, Kommundirektör i Lomma

"do-be consultings konsulter bidrog med att vi nådde framgång i arbetet"

-Jonas Arkestad, CFO Copenhagen Malmö port

Nyheter

NSVA stärker sig för framtiden

Det handlar om vatten, bara vatten… Så kanske Povel Ramel en gång i tiden kunde ha inlett denna artikel. Vi omges av vatten och det finns många anekdoter kring detta ämne. Vår kund NSVA (Nordvästa Skånes Vatten och Avlopp) har just vatten som sin affärsidé och de ser...

Nya visselblåsarlagen

Visselblåsarlagen omfattar idag misstankar om allvarliga oegentligheter mot lag el. uppförandekod begångna av personer i nyckelpositioner eller ledande ställning. Allvarliga oegentligheter som rör; bokföring, intern bokföringskontroll, revision, mutor, brottslighet...