do-be consulting kan stödja beslutsfattare hela vägen från att beslut ska fattas, till att de ska genomföras och slutligen följas upp – vare sig det rör sig på strategisk, taktisk eller operativ nivå.

Här nedan kan du läsa lite mer vad vi gjort och vilka förmågor vi har. Vill du fördjupa dig än mer så ta en titt på våra case eller kontakta oss så berättar vi mer.

Att fatta rätt beslut

do-be consulting stödjer kunder i att ta fram beslutsunderlag – såsom genomlysningar, utredningar, strategier, planer och business case/nyttokalkyler.

Läs mer

Vi sätter utmaningar i sina rätta sammanhang – omvärlden, branschen, verksamheten – och kan på så vis ta fram bra problemdefinitioner och beslutsunderlag. Vi vet av erfarenhet att inga beslut skapar värde om de inte fattas utifrån genomförbara och anpassade lösningar. Vi jobbar även med kultur och värdegrund i verksamheter samt coachar ledare och ledningsgrupper – en viktig faktor när beslut ska fattas och genomföras för hållbar förändring.

Att förverkliga beslut

do-be consulting stödjer ledningars förändringsarbete, processutveckling och kommunikation.

Läs mer

Det är vår mission att se till att ni som kund får rätt resurs till era utmaningar och behov. Vi menar att det är centralt att ha förmågan att hantera förändringar som dyker upp längs vägen. Genom att engagera de bästa talangerna inom vår bransch – anställda eller samarbetspartners-– kan vi stödja våra kunder i de mest utmanande uppdragen.

Vi utvecklar gedigen kunskap och erfarenhet inom bland annat projekt/programledning, processutveckling, kommunikation, utbildningar och värdegrundsarbete; viktiga delar i att driva ett framgångsrikt förändringsarbete. Vanligtvis rör det sig om utmaningar i samband med sammanslagning av verksamheter, att verksamheter inte utvecklas som tänkt, att verksamheter skall arbeta på ett nytt sätt gentemot sina kunder, att verksamheter vill få ut högre nytta av sina investeringar eller att verksamheter skall anpassas till nya krav inom exempelvis hållbarhet och compliance.

Att följa upp beslut

do-be consulting stödjer kunder i att få en validerad bild av nuläget och hur de bäst ska kunna ta sig vidare mot satta målbilder.

Läs mer

Vi kan göra analyser för att identifiera hur verksamheter kan lyckas bättre. Det kan röra sig om att se över mätetal och KPI:er och processerna bakom dessa. Samtidigt tar kunder stöd av oss när ett projekt eller en avdelning kört fast. Vi hjälper till att lösa upp eventuella hinder och säkerställa återgång till effektiv framdrift.

Genom att vi jobbar med våra kunder och inte för dem skapas i detta sammanhang en läroprocess och ett erfarenhetsbyggande i organisationen som medarbetarna hos våra kunder tar med sig till framtida utmaningar.

"do-be consulting fungerade som en katalysator i arbetet och insåg vikten av att skapa en bred förankring och gemensam förståelse för processer och nödvändiga förändringar ut i organisationen enda ned på individnivå"

-Jonas Arkestad, CFO Copenhagen Malmö port

” Idag har vi kommit långt på vår resa att skapa ett mer välrustat företag för framtiden. do-be consultings analys och verksamhetsnära sätt att arbeta har varit centralt – de har stärkt oss för denna resa”

-VD Ulf Thysell, NSVA.

"Konsulten från do-be consulting bidrog med ovärderlig systematik i arbetet"

-Jan Sohlmér, Kommundirektör i Lomma

Om vi ställer frågan till våra kunder om de kan rekommendera oss till en annan kund för motsvarande uppdrag svarar 99 av 100 att de absolut kan göra det

aktuellt

Jag håller med i hög grad… Så jag kan bli klar.

 En medarbetarundersökning kan vara ett praktiskt verktyg för att mäta pulsen på ett företag och ge medarbetare en möjlighet att få delge sin upplevelse av arbetsmiljö och kultur på företaget. Dessa undersökningar är för många direkt förknippade med...

Nya visselblåsarlagen

Visselblåsarlagen omfattar idag misstankar om allvarliga oegentligheter mot lag el. uppförandekod begångna av personer i nyckelpositioner eller ledande ställning. Allvarliga oegentligheter som rör; bokföring, intern bokföringskontroll, revision, mutor, brottslighet...