Att fatta rätt beslut
Beslutsstöd

do-be consulting stödjer kunder i att ta fram beslutsunderlag, oftast i form av strategier, planer, business case/ nyttokalkylering. Vi sätter utmaningar i sina rätta sammanhang.

Att förverkliga beslut
Förändringsledning

do-be consulting stödjer ledningars förändringsarbete. Det kan röra sig om projekt, program eller uppdrag i det löpande linjearbetet.

Att följa upp beslut
Analyser

do-be consulting har en gedigen erfarenhet av att göra analyser. Syftet från våra kunders sida är oftast att få en bra beskrivning av hur de skall ta sig vidare.

Att fatta rätt beslut
Beslutsstöd

do-be consulting stödjer kunder i att ta fram beslutsunderlag, oftast i form av strategier, planer, business case/ nyttokalkylering. Vi sätter utmaningar i sina rätta sammanhang.

Att förverkliga beslut
Förändringsledning

do-be consulting stödjer ledningars förändringsarbete. Här ligger vår kärnverksamhet. Det kan röra sig om projekt, program eller uppdrag i det löpande linjearbetet.

Att följa upp beslut
Analyser

do-be consulting har en gedigen erfarenhet av att göra analyser. Syftet från våra kunders sida är oftast att få en bra beskrivning av hur de skall ta sig vidare.

Erfarenheter från våra kunder

Erfarenheter från våra kunder