Ramavtal Stockholms Stad

Författare: anna pankko

21 januari, 2022

Vi på do-be consulting är glada över att tillsammans med Professional management AB tecknat ramavtal med Stockholm stad avseende organisationskonsulttjänster.   Avtalet omfattar tjänster till såväl fack- som stadsdelsförvaltningar och kommunala bolag och sträcker sig till 2024 med möjlighet till förlängning.

do- be consulting har sedan tidigare även ramavtal avseende Managementtjänster – Verksamhets och organisationsutveckling med Kammarkollegiet under B3 Management sourcing AB, vilket omfattar stöd som ska leda till effektivisering, utveckling och höjd kvalitet i hela eller delar av verksamheten eller organisationen. Avropsberättigade är statliga myndigheter , Akademiska hus, VS Visit Sweden. Riksrevisionen, Sveriges Riksbanken samt ett antal andra organisationer.

Därutöver har vi bland annat avtal med Nyköpings kommun avseende näringslivsutveckling och Region Skåne-DIS för regional utveckling.

[/et_pb_column]

Liknande inlägg…