NSVA stärker sig för framtiden

Författare: Anders Holmquist

9 maj, 2023

Det handlar om vatten, bara vatten…

Så kanske Povel Ramel en gång i tiden kunde ha inlett denna artikel. Vi omges av vatten och det finns många anekdoter kring detta ämne. Vår kund NSVA (Nordvästa Skånes Vatten och Avlopp) har just vatten som sin affärsidé och de ser till att det kommer friskt vatten hos alla medborgare och företag i 8 kommuner i Skåne. Dygnet runt under alla årets dagar. De tar hand om ditt avlopp och vatten i jord, sjöar och från himmel och omvandlar det till ett högkvalitativt livsmedel. Vi tar det kanske för givet – men vatten är en central del av samhällets infrastruktur.

Efter tio år behövde NSVA se över sin verksamhet då de vuxit till ett medelstort företag, med nya förutsättningar och ökade krav från omgivningen. do-be consulting fick i uppdrag att göra en total genomlysning av verksamheten och därefter definiera handfasta råd och rekommendationer. Vi fick sedan förtroendet att utifrån dessa rekommendationer initiera och stödja organisationen i ett antal aktiviteter under 2022-23. Det har rört sig om affärsplaneprocessen, kundresan, värdegrundsarbete, ägardirektiv, strategiskt inköp, kommunikation och mycket annat.

” Idag har vi kommit långt på vår resa att skapa ett mer välrustat företag för framtiden. do-be consultings analys och verksamhetsnära sätt att arbeta har varit centralt – de har stärkt oss för denna resa” säger VD Ulf Thysell.

do-be consulting jobbar inte för sina kunder, de jobbar med dem.

Liknande inlägg…