Ylva Lidin börjar på do-be consulting!

Författare: anna pankko

31 januari, 2022

Vi är mycket glada över att Ylva Lidin snart blir en av oss på do-be consulting!

Ylva kommer närmast från en roll som executive director på VentureLab där hon hjälpt startups bygga sina bolag. Med flera års erfarenhet att själv driva organisationer i verksamhetsledande roller har hon god kunskap om de olika behov företag och organisationer har både ur ett internt och externt perspektiv.

Utifrån sin kompetens inom projektledning, krisledning, styrelsearbete och strategisk kommunikation kan Ylva se helhetsbilden i företag och organisationer. Hon identifierar snabbt utvecklingsmöjligheter och möjliga lösningar i en föränderlig miljö.

Varmt välkommen till oss Ylva!

Liknande inlägg…