Inspirationsföreläsningar

Vi på do-be consulting är stolta över att kunna erbjuda en rad inspirerande och engagerande föreläsningar inom flera olika områden från några av våra konsulter.

Ann-Louise Henriksson

Ann-Louise Henriksson

Ann-Louise inspirerar till att sätta användarnas behov i centrum vid förändringsledning och utveckling av nya lösningar. Med sin bakgrund som larmoperatör och undersköterska inom hemtjänsten, och som utbildad UX-designer, ger hon er verktygen för att skapa användarcentrerade produkter och tjänster.

Vad innebär det att designa för delaktighet? Hur kan vi effektivt involvera användare och medarbetare i förändringsprocesser för att nå bättre resultat? Ann-Louise visar hur ni kan skapa inkluderande och tillgängliga lösningar genom workshoppar, kundresor, användningstester och prototyping.

Ann-Louise Henriksson är en engagerande och humoristisk talare som använder visualisering och interaktivitet för att skapa en lättsam och öppen atmosfär. Hennes föreläsning riktar sig till ledningsgrupper, chefer och medarbetare inom både offentlig och privat sektor som vill arbeta mer användarcentrerat.

Ann-Louise har arbetat som konsult mot både offentlig och privat sektor de senaste åren och har expertis i användarinvolvering och åldersvänlighet, bland annat genom Vinnovaprojektet “Ekosystem för en åldersvänlig bygd”.

Eva-Lotta Runfors

Eva-Lotta Runfors

Eva-Lotta inspirerar i hur skapa ett hållbart självledarskap för att bidra optimalt som ledare och förbättra samarbetet i ledningsgruppen. Hur kunna prioritera rätt i tider av information overload och ständiga förändringar i omvärlden och organisationen?
Hur rikta energi och fokus på det som ger långsiktigt bra resultat?

En upplevelsebaserad föreläsning varvat med yoga, mindfulness och reflektionsövningar som hjälper er att släppa stress, få ökat fokus och bättre förståelse för varandra i ledningsgruppen. Tips på verktyg för ett hållbart självledarskap ingår. Eva-Lotta Runfors har många års erfarenhet av coachning av ledare & medarbetare och att leda program, workshopar och retreater med inriktning på att implementera verktyg inom mindfulness och yoga för ett hållbart självledarskap, ökad självinsikt och bättre ledarskap. Eva-Lotta har själv i 20 år använt sig av verktygen i sin personliga utveckling och i sitt ledarskap.

Rolf Medina

Rolf Medina

Rolf kan inspirera er hur ledarskapet kan anpassas till den föränderliga värld vi lever i och hur ni kan organisera er på ett mer dynamiskt sätt. Han föreläser på svenska, engelska eller spanska.

I dagens samhälle arbetar människor annorlunda än tidigare och ledarskapet får ökat fokus på att öka engagemanget – genom tillit och transparens. Samtidigt behöver organisationen bli mer dynamisk och utveckla förmågor att ställa om fortare. Rolf ställer sig även frågan hur man kan effektivisera möten och förändra möteskulturen. Rolf Medina, som under långt tid har befunnit sig i två världar, forskningsvärlden och företagsvärlden, kommer att dela med sig av hur man förflyttar sig från otillräckligt ledarskap till förnyat effektivt och resultatskapande ledarskap. Rolf har författat ett flertal böcker – bland annat ”Teal, Tillit och Transparens”.

Lisa Stenson

Lisa Stenson

Det som genomsyrar Lisa inspirationsföreläsningar är tillit. Hon ser det som fundamentet som allt byggs på för att utveckla effektiva team och få saker och ting att hända i er organisation.

Lisa kommer från Kanada och hennes inspirationsföreläsningar blir ibland på svengelska. Fokusområden är: Trust – A fragile palindrome, TOGETHERNESS – what is getting in our way? No feedback in your organisation, it’s time for feedforward! Tillit och trygghet – hur ser konflikter ut, utan tillit och trygghet? Obekväma situationer – vad är vi rädd för?

Lisa Stenson har mer än 20 års erfarenhet av förändringsledning, coachning av ledare, team-uppbyggnad, moderator av möten och konferenser.  Lisa lever verkligen som hon lär och med stor kraft och energi skapar hon snabbt tillit till sina grupper.

Svante Angelaccio-Osbeck

Svante Angelaccio-Osbeck

Svante kan inspirera er i att stärka affären inifrån och ut – att bygga en kultur som stärker ert varumärke

Vill ni som ledningsgrupp skapa er ökad förståelse för hur ni på ett strukturerat sätt kan gå från ofrivilligt styrda av er företagskultur till att bli medvetet styrande av företagskulturen? Då rekommenderar vi att bjuda in Svante för att inspirera er.

Svante Angelaccio-Osbeck har många års erfarenhet av kultur- och omställningsarbete i såväl fåmansbolag som stora koncerner och har många insikter och praktiska erfarenheter att dela med sig av. Han är en erfaren och ofta anlitad inspiratör och varvar handfasta tips med tydliga kopplingar till forskning och beprövad erfarenhet.