Vi på do-be c. träffar intressanta människor vid alla möjliga tillfällen, inte minst i de uppdrag vi arbetar med. Samtidigt skapar vi själva spännande nya
möten genom att bjuda in människor från olika sammanhang och med olika bakgrunder. För att utveckla kreativitet och nytänkande.

Vi delar med oss av våra erfarenheter och arbetar gränsöverskridande som ett medvetet val. Det är en framgångsfaktor att kunna arbeta effektivt
tillsammans och vara lyhörd för hur andra ser på saker och ting. Vi diskuterar trender, intryck eller en tänkt situation, och arbetar i grupper som vi
tror kommer generera ny energi och nya tankar. Vi bjuder även in intressanta föreläsare ett par gånger om året, för att få inspiration från annat håll.

Våra konsulter ges också möjlighet att skriva så kallade “white papers” om ämnen de brinner för. För att klargöra en frågeställning eller problemområde
och inspirera läsaren i dennes dagliga arbete. Exempel på dessa publikationer hittar ni här…

Vår förhoppning är att även kunna inspirera er, både genom informationen ni hittar här men också genom olika former av samarbeten.

Bli inspirerad!

Artiklar

Här kan ni inspireras av några av do-be consultings artiklar.

Event

Vi inom do-be consulting har som ambition att kontinuerligt arrangera olika typer av event där vi bjuder in intressanta och aktuella talare.

Kundhistorier

Låt er inspireras av våra kundhistorier – våra kunder berättar om sina utmaningar.