event

Vi inom do-be consulting har som ambition att kontinuerligt arrangera olika typer av event. Ibland bjuder vi in externa föreläsare vi tror skall vara intressanta för våra kunder och samarbetspartners. Ibland samlas vi kring ett specifikt ämne. Oftast håller vi dessa event med små grupper för att bättre inspirera till dialog och diskussion. Kom gärna med förslag på föreläsare ni vill se och höra eller om det finns ett specifikt ämne ni skulle vilja fördjupa er inom.