Vi skapar bestående värde för våra kunder

Att fatta rätt beslut
Beslutsstöd

do-be consulting stödjer kunder i att ta fram beslutsunderlag, oftast i form av strategier, planer, business case/ nyttokalkylering. Vi sätter utmaningar i sina rätta sammanhang.

Att följa beslut
Analyser

do-be consulting har en gedigen erfarenhet av att göra analyser. Syftet från våra kunders sida är oftast att få en bra beskrivning av hur de skall ta sig vidare.

Att förverkliga beslut
Förändringsledning

do-be consulting stödjer ledningars förändringsarbete. Här ligger vår kärnverksamhet. Det kan röra sig om projekt, program eller uppdrag i det löpande linjearbetet.