SE Forum – Socialt entreprenörskap som accelererar

Författare: Anders Holmquist

3 maj, 2019

SE Forum är en organisation med 15 års historia av att jobba med Socialt Entreprenörskap. SE Forum är framförallt känt för sina globala acceleratorprogram, Outreach, åt SIDA där ca 130 entreprenörer från hela världen utvecklats och inspirerats under de 5 år som programmet genomförts.

SE Forum tror på entreprenörskapet som en viktig pusselbit i att lösa de globala utmaningarna.

I juni 2018 hade organisationen stora problem, den tidigare Executive Directorn (ED) skulle sluta och det saknades en långsiktig finansiering av organisationen.

I detta tuffa läge fick en konsult från do-be consulting frågan om denne kunde tänka sig att bli interim VD i sex månader med ambitionen att finna långsiktig finansiering och bygga organisationens möjligheter att växa.

Arbetet inleddes med två intensiva veckor tillsammans med avgående ED för att få grepp om situationen. Det gällde att ”springa ikapp” och snabbt forma planer för att stå redo inför hösten.

Ett viktigt konstaterande var att SE Forum inte genomfört något program i Sverige. Idén föddes att skapa en “tvåbent” organisation, med uppdrag i såväl Sverige som globalt. Detta gillades av styrelsen och ledde till en rad olika möten med allt från Sida till Mexicos Sverigeambassadör, representanter från Vinnova och flera andra svenska organisationer.

I samband med dessa möten blev organisationen också inbjuden att hålla i en workshop på den stora Sustainology-konferensen i New York anordnad av Svenska Handelskammaren I New York.  Workshopen handlade om Hållbarhet och mätetal.”How to create value by caring for soft values” och den kan du läsa mer om här.

Vinnova

Under sommaren 2018 gjordes en utlysning från Vinnova med möjlighet att söka medel för att bygga stödsystem för Sociala Entreprenörer och Innovationer. SE Forum bestämde sig för att skicka in en ansökan i partnerskap med Impact Invest, som tidigare genomfört lyckade svenska acceleratorprogram. Tanken var att bygga ett nationellt svenskt acceleratorprogram baserat på lärdomar från tidigare genomförda program. Denna idé gillades av Vinnova och organisationerna beviljades sökta medel.

Strategisk inriktning och affärsupplägg

Nästa stora frågeställning som styrelsen och ED jobbat med under hösten är SE Forums framtida strategi och erbjudanden. Detta arbete kommer att utvecklas när en permanent VD finns på plats. Det handlar exempelvis om affärsupplägg för rådgivande tjänster och hur SE Forum tar rollen som “Forum-ägare” rörande viktiga branschfrågor.

Finansiering från FBA

Även globala program har varit i fokus och SE Forum kommer även 2019 att genomföra Gather Fellowship-programmet tillsammans med den amerikanska fredsorganisationen Seeds of Peace. 16 entreprenörer (Fellows) från konfliktområden runt om i världen möts i början av april under en vecka I Sverige sedan i veckovisa samtal under resten av året. För detta arbete beviljades SE forum stöd från Folke Bernadotte Akademin. Förhoppningen är att programmet skall leda till ett flerårigt partnerskap med Seeds of Peace i dessa frågor.

Nu har SE Forum verkligen framtidstro. Med ovan finansiering på plats och många idéer i röret har styrelsen nu rekryterat en ny permanent VD.

Liknande inlägg…