En mix av hållbarhet och teknologi skapar framtidens matinnovationer!

SE-Forum och do-be consulting hade förra veckan äran att deltaga i Sustainology Summit, organiserat av SACCNY (Svenska handelskammaren i New York) och förde där diskussioner med fokus på mat, innovation, teknologi och hållbarhet. Vår konsult Thomas Kanestad ledde tillsammans med Katarina Strandberg, Styrelseledamot i SE-Forum, en workshop på temat ”How to create value by caring for soft values”

The Sustainology Summit, som tidigare kallades ”Green Summit; From Farm to Fork”, har arrangerats sedan 2008 som ett initiativ med fokus på hållbarhet och viktiga frågor som på olika sätt hotar planeten, tex. produktion, svinn, konsumtion och teknologi.

Årets fokus var på innovation och hur teknologi kan förändra matindustrin att bli mer hållbar och förändra våra vardagliga liv. Konferensen samlade några av Stockholms och New Yorks smartaste entreprenörer, beslutsfattare och globala företag för att fokusera på FNs Sustainable Development Goal #17, samarbete och partnerskap.

Stort tack till the Swedish-American Chamber of Commerce in New York för arrangemanget och för möjligheten att genom vår workshop visa på hållbara och finansiella mätetal i samverkan för att skapa goda affärer! Vi lyckades i vår workshop visa vikten av tydliga KPI:er i alla typer av organisationer, stora som små, och även visa att processen för att definiera dessa är universal.

Workshopen besöktes av både svenskar och amerikaner och det var verkligen härligt att se och höra dem i engagerande diskussioner. Bland deltagarna fanns en bra mix av olika bakgrunder och roller representerade.

“Vi hade riktigt inspirerande dagar i New York tillsammans med engagerade människor med en passion för att hitta lösningar på stora problem som matsvinn, återvinning och hur vi kan inspirera ”vanligt folk” att ändra sitt beteende. Middagen kvällen före konferensen hölls av ”the Consul General of Sweden, Annika Rembe,” och vi serverades såväl fantastiskt god vegansk-måltid som härliga diskussioner runt bordet om framtidens mat, entreprenörskap och acceleratorprogram. SE-Forum var den enda ”non-profit” organisation som var inbjuden, vilket givetvis var en stor ära för oss”.

Thomas Kanestad, Interim Executive Director, SE Forum and Senior management consultant do-be consulting AB

Vill du veta mer? Kontakta thomas.kanestad@do-be.se +46 790 753 553