Effektiviseringshöjningar- ett medel för att nå välfärdsmål i offentlig sektor

Författare: Anders Holmquist

21 maj, 2019

Svenskt Näringsliv tar i en debattartikel nyligen upp ett aktuellt ämne med referens till SKLs aktuella Ekonomirapport. Den belyser kommuner- och landstings utmaningar att möta ett ökat behov av välfärdstjänster, samtidigt som befolkningen blir äldre och det relativa skatteunderlaget lägre. Rapporten pekar på behov av stöd från staten såväl som skattehöjningar.

Svensk Näringslivs chefekonom Bettina Kashefi understryker istället ett behov av effektivitetshöjningar, innovation och digitalisering som medel för att möta nämnda utmaningar.

Vi på do-be consulting menar att det i detta sammanhang finns mycket kommuner och landsting kan göra på egen hand för att inte göra sig fullt ut beroende av andras resurser för att nå uppsatta mål. Ett belysande exempel är Lomma kommun som 2016 tog beslut om att ständigt pröva sin egen verksamhet. Vad som gör Lomma intressant är att de avser att göra detta som en del i sin löpande styrning och kultur och inte enbart som punktinsatser. Kommunstyrelsen och kommunledningen vill se över om tjänster levereras på mest optimala vis eller om det finns andra alternativ för handen – alternativ som ger bibehållen eller ökad kvalitet för kommunens medborgare och företagare. Med andra ord skapa hållbarhet, styrka och beredskap där alla medborgare och företagare kan vara förvissade om att deras skattekronor används på bästa vis. do-be consulting stöttade kommunledningen i detta arbete där vi hade en prövning av IT/digitalisering som pilotfall. Idag har kommunen prövat ett flertal av sina verksamheter och kommunen har en implementerad arbetsmodell för ändamålet. Detta som en motkraft till potentiella skattehöjningar.

Liknande inlägg…