Stöd i Malmö stads omorganisation för att möta framtida utmaningar

Författare: Anders Holmquist

17 augusti, 2017

Detta var ett av Malmö stads mest omfattande omorganisationsprojekt. Projektet färdigställdes i tid och med avsett resultat. ”do-be consulting har haft en avgörande roll i det framgångsrika genomförandet av omorganisationen”, säger Jonas Langborg, enhetschef på Malmö stad HR-service.                                                                  
Den 1 maj 2017 ändrade Malmö stad sin organisation från en geografisk indelning med stadsområdesförvaltningar till fackförvaltningar – detta för att bättre möta dagens och framtidens behov och utmaningar och bidra till ett socialt hållbart Malmö. Det handlar om att lösa utmaningar såsom arbetsmarknadsfrågor, försörjning, hemlöshet och den ökande befolkningen.Den nya organisationen fick omfattande konsekvenser för hur HR-systemets s k trädstruktur och processer ska spegla organisationen, men även för kopplingar till andra processer och IT-system.
                                                                                                                                                                                                                                    Malmö stads enhet HR-service arbetade med de nödvändiga förändringarna, som t ex att byta förvaltning på 18 900 medarbetare, skapa eller ändra 1 400 organisatoriska enheter och över 11 000 behörigheter.do-be consulting har sedan början av året ingått i projektgruppen för HR-systemen och har, tillsammans med Malmö stad HR-strategiska avdelning och enheten HR-service, ansvarat för att planera och genomföra arbetet med att ta fram underlag till förändringarna, koordinera och kommunicera med alla de berörda förvaltningarna och kvalitetssäkra inkomna underlag. do-be consulting har även bidragit med riskanalyser, kommunikationsplaner samt planering, ledning och genomförande av en ”sambandscentral” i samband med det kritiska arbetet vid ”go-live”.

do-be consulting är den nya generationens managementkonsultbolag som skapar bestående värden för sina kunder

Liknande inlägg…