Arbetsplats 2022

Författare: Anders Holmquist

2 december, 2021

Under de senaste två åren har företag och organisationer fått ställa om till att bli mer digitala i sina arbetssätt. I kölvattnet av pandemin ställs det nya krav på hur ledningsgrupper ska leda och mobilisera organisationen och skapa de rätta anpassningarna för medarbetarna och kunderna. Ytterst handlar det om att kunna öka värdet till ens intressenter. Den diskussionen pågår för närvarande på många håll. Det är en komplex uppgift, inte minst för att vi befinner mitt i en pågående förändring vi inte riktigt vet vart den leder oss.

Det är lätt hänt att inget händer. 

Vi på do-be consulting menar att en komplex och pågående förändring bör ses från flera och olika perspektiv. Vi har därför under hösten samlat och mobiliserat en grupp erfarna konsulter, som med sina olika inriktningar och förmågor kan stödja företag och organisationer till en anpassad lösning och plan framåt. Det är inspiratörer, ledare, strateger, samtalsledare, coacher, kommunikatörer, psykologer och mycket mer. Vi kan på detta vis hjälpa er att se skogen för alla träd och utveckla en väg framåt.

 Vi designar en Workshop till er där vi sätter ihop ett team av våra konsulter, de vi tror bäst passar era behov. Efter workshopen har ni en tydligare bild av ert nuläge och utgångspunkter samt en plan framåt. Vi kommer även att ge er nya insikter och inspirera er till att förverkliga er plan.

Nedan kan ni läsa mer om några av de konsulter vi har samlat.

För mer information kontakta anders@do-be.se

Oscar Berg

Oscar Berg

Digital strateg, föreläsare och författare

Oscar har över 20 års erfarenhet av strategisk och praktisk digital verksamhets- och tjänsteutveckling och upplevelsedesign och anlitas som rådgivare, facilitator, expert och utbildare av digitala ledare och företagsledningar. Oscar är även författare till tre uppskattade böcker: Den digitala arbetsplatsen – Strategi & design tillsammans med Henrik Gustafsson, Superpowering People – Designing The Collaborative Digital Organization och nu senast Överlevnadsguide till digitaliseringen.

Inspirationsföreläsningar, workshopfacilitering, strategisk rådgivning

https://www.oscarberg.net/

Catharina Dahlöf

Catharina Dahlöf

Samarbetspartner. Senior konsult

Catarina har arbetat som chef och ledare i över 30 år inom såväl affärsdrivande privat verksamhet som offentlig verksamhet. Den unika kombinationen av chef i tjänstesektorn och 15 år som Regiondirektör TF/Vice Stadsdirektör, VD samt mångårigt styrelsearbete har lagt grunden för en mycket bred kompetens. Catarina har omfattande ledarskapserfarenhet och förmåga att coacha och stödja chefer/program och projektledare i komplexa verksamheter.

Ledarskapscoachning, strategiska utvecklingsprocesser 

Anna Pankko

Anna Pankko

Senior Managementkonsult

Anna har lång erfarenhet av projektledning, organisationsutveckling, analys och förändringsledning inom både privat- och offentlig sektor. Hon är specialiserad inom förändringsledning, kundorienterad processutveckling och medborgarservice inom offentlig sektor samt nulägesanalyser och mätningar.  Hon är särskilt intresserad av motivationsperspektiv på förändring och hur kultur-och värdegrundsarbete kan påverka resultat i organisationer.

Verksamhets- och organisationsutveckling, Förändringsledning, Workshops, Kultur- och värdegrundsarbete

Emilie Widarsson

Emilie Widarsson

Samarbetspartner. Senior konsult

Genom sin bakgrund som produktchef och managementkonsult kan hon bidra med en analytisk kompetens kompletterat med expertis inom samtalsledning baserad på både utbildning och bred erfarenhet. Hennes specialområden är värderingsbaserad styrning och ledning, konflikthantering och samtalsledning. Emilie arbetar både med offentlig och privat sektor, och med allt från coachning av enskilda individer upp till samtalsledning av flera hundra personer.

Strukturerad samverkan, Konfliktinventering och konflikt-hantering, Samtalsledning strategi, vision, Kultur-transformation

Marie Havemose

Marie Havemose

Samarbetspartner. Senior konsult

Maries fokus ligger på företagsanpassade utbildningsprojekt, skräddarsydda tillsammans med kunden utifrån specifika behov och kontext. Maries expertis ligger främst inom områdena Ledarskap & coachande kommunikation, med ett upplägg för hållbart ledarskap. Maries styrkor är kommunikationsförståelse, att utbilda, skapa teamkänsla, samt social hållbarhet.

Coachning och kommunikationsutveckling, Ledarskapsutbildning, Teamutveckling, Förändringsledning

Karin Dahlgren

Karin Dahlgren

Samarbetspartner. Senior konsult

Karin är en drivande, lyhörd och energigivande verksamhets- och ledarutvecklare med stort intresse för människor och företagande. Med stöd i sin tekniska och kommersiella bakgrund leder och stödjer hon företag och individer till värdeskapande utveckling. Genom välvilja och mod utmanar hon omgivningen att på ett tryggt sätt ta sig bortanför komfortzonen och de uppenbara lösningarna.

Ledningsgruppsutveckling, Förändringsledning, Mötesfacilitering, Strategiarbete, Ledarskapsstöd, Företags- & verksamhetsledning   

Sara Sandström

Sara Sandström

Junior managementkonsult

Sara har erfarenhet från rådgivning, affärsutveckling, kommunikation och försäljning. Som konsult har Sara arbetat med ett stort antal företag och branscher för att skapa verksamhetsnytta och stötta ledning i förändringsfaser. Sara har arbetat i både offentlig och privat sektor.

Strategisk företagsrådgivning, Smart omställningsarbete, Strukturerade arbetssätt

Anders Holmquist

Anders Holmquist

Senior managementkonsult

Anders Holmquist har lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med allt från omvärldsanalys och strategiutveckling till genomförande och måluppfyllelse.  Han har ett holistiskt synsätt vilket innebär att han kan se samband i flera dimensioner och därmed skapa bra och relevanta problemdefinitioner – vilket är en god utgångspunkt när något skall eller behöver förändras. Han har under sitt yrkesverksamma liv haft ett fokus på att hjälpa både entreprenörer och ledare att bygga och utveckla sina verksamheter.

Utveckla ledarskapsförmågor, Arbetsmiljöfrågor, Leda verksamheter i en hybridmiljö, Uppföljning av medarbetare

Liknande inlägg…