vi är do-be

Vi är do-be consulting

Anders Holmquist

Anders Holmquist

VD, Senior Managementkonsult

Anders Holmquist har lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med allt från omvärldsanalys och strategiutveckling till genomförande och måluppfyllelse.  Han har ett holistiskt synsätt vilket innebär att han kan se samband i flera dimensioner och därmed skapa bra och relevanta problemdefinitioner – vilket är en god utgångspunkt när något skall eller behöver förändras.

Anders är grundare till och ledare för do-be consulting, han har startat ett flertal andra bolag, haft olika ledande befattningar inom finansiell sektor och konsultbranschen, och var pionjär i att forska kring hur värdegrund och kultur påverkar verksamheters strategier och resultat. Han har under sitt yrkesverksamma liv haft ett fokus på att hjälpa både entreprenörer och ledare att bygga och utveckla sina verksamheter.

anders@do-be.se
Anna Pankko

Anna Pankko

Senior Managementkonsult. Partner

Anna har fått sin erfarenhet från företag och organisationer som exempelvis: Malmö Stad, Skånetrafiken, Helsingborg stad, VA SYD, Modity energy trading , Handelsbanken, Mercedez-Benz Finans, Linköpings kommun och Lantmännen Maskin. Hon har lång erfarenhet av projektledning, organisationsutveckling, analys och förändringsledning inom både privat- och offentlig sektor.

Anna är specialiserad inom förändringsledning, kundorienterad processutveckling och medborgarservice inom offentlig sektor samt nulägesanalyser och mätningar.  Hon är särskilt intresserad av motivationsperspektiv på förändring och hur kultur-och värdegrundsarbete kan påverka resultat i organisationer.

anna.pankko@do-be.se
Oskar Svensson

Oskar Svensson

Managementkonsult. Partner

Oskar har fått sin erfarenhet från företag som Selleberga El, Solar AB, Absolut Vodka AB, Resurs Bank och Malmö Stad. Oskar är strukturerad och lösningsorienterad och har en god förmåga att snabbt identifiera och analysera bakomliggande problem.

Oskars förmåga att borra ner sig i detaljer utan att tappa fokus på helheten uppskattas hos kunder. Oskar har erfarenhet från affärsutveckling, försäljningsutveckling, verksamhetsutveckling, GDPR och kundservice-etablering. Han har varit i uppdrag både offentlig sektor och privat sektor.

oskar.svensson@do-be.se
Love Löfvin Rosén

Love Löfvin Rosén

Managementkonsult

Love har fått sin erfarenhet från organisationer som E.ON, Malmö Stad och Kährs Group. Han har god erfarenhet av projektledning, marknadsföring, kommunikation och affärsutveckling.

Med ett fokuserat och lösningsorienterat synsätt arbetar Love med komplexa frågor inom processutveckling och förändringsledning.

love.lofvin.rosen@do-be.se
Sara Sandström

Sara Sandström

Managementkonsult

Sara har fått sin erfarenhet från organisationer som Almi Företagspartner, Publicis Groupe, Nordic Choice Hotels och Kronofogden. Sara är utåtriktad och lösningsorienterad och har god förmåga att identifiera och skapa lösningar utifrån kundernas behov. Hon har erfarenhet från rådgivning, affärsutveckling, kommunikation och försäljning.

Som konsult har Sara arbetat med ett stort antal företag och branscher för att skapa verksamhetsnytta och stötta ledning i förändringsfaser. Sara har arbetat i både offentlig och privat sektor.

sara.sandstrom@do-be.se
Ylva Lidin

Ylva Lidin

Managementkonsult

Ylva har nyligen jobbat inom Skånes startup-sfär där hon hjälpt startups bygga sina företag. Med flera års erfarenhet att själv driva organisationer i verksamhetsledande roller har hon god kunskap om de behov företag och organisationer har både internt och externt. 

Med kompetens inom föreningsledning, krisledning, styrelsearbete och strategisk kommunikation kan Ylva se helhetsbilden i företag och organisationer. På detta sätt kan Ylva snabbt se möjliga utvecklingsmöjligheter och dess lösningar.

ylva.lidin@do-be.se
Johan Walldén

Johan Walldén

Senior Managementkonsult

Johan har varit organisationskonsult i drygt 30 år inom olika skandinaviska konsultbolag. Han är civilekonom och har med åren skaffat sig en gedigen erfarenhet av bland annat verksamhetsanalyser, ledning- och styrning samt genomförande av strategiska förändringsprojekt.  Johan är driven som projekt- och programledare med krav på kvalitet och affärsmässighet. Han har mycket god förståelse för kopplingen mellan strategi och operativ verksamhet och har bred erfarenhet från såväl ett bransch- som funktionellt perspektiv.

Johan sätter sig snabbt in i sammanhang med förmågan att förstå detaljer och se dess värde för helheten. Han är uppskattad för sin presentationsteknik, sin kommunikationsförmåga och förmåga att skapa samsyn.

johan.wallden@do-be.se
Magnus Svensson

Magnus Svensson

Senior konsult. Samarbetspartner

Magnus har fått sin erfarenhet från projektledarroller och chefspositioner inom Swedbank, Resurs Bank, Skånetrafiken, Sparbanken Öresund och Venture cup Syd.

Magnus är en utåtriktad och driven problemlösare som brinner för förbättringsarbete och verksamhetsutveckling. Han har gedigen erfarenhet av att både strategiskt och operativt stötta ledning i förändringsfaser vid exempelvis implementeringsarbete eller omstrukturering av arbetsuppgifter och andra strategirelaterade frågor.

magnus@implecon.se
Karl-Johan Almegård

Karl-Johan Almegård

Senior Managementkonsult

Karl-Johan Almegård har ett coachande förhållningssätt och driver förändringsarbete genom sin inspirerande, positiva och engagerande förmåga. Han har en stark analytisk och kreativ talang som kartlägger nuläge och pekar ut en riktning för organisation och ledare. Karl-Johans styrka ligger i det agila och tvärfunktionell styrning av en organisation utifrån ett kund- och marknadsperspektiv.

Karl-Johan är också en expert inom digital pedagogik som skapar effektivare möten och agila processer med en upplevelse av ”flow”. Flow kan bäst beskrivas som en effektiv logistik mellan människor. Karl-Johan har lång erfarenhet som lärare på de ledande affärsskolorna och uppskattas bland annat för de målbilder som ger människor samsyn och ett gemensamt språk i förändringsarbeten.

karl-johan.almegard@do-be.se
Karin Dahlgren

Karin Dahlgren

Senior konsult. Samarbetspartner

Karin är en drivande, lyhörd och energigivande verksamhets- och ledarutvecklare med stort intresse för människor och företagande. Hon har lång och bred erfarenhet från många olika typer av uppdrag, befattningar och verksamheter både genom sin tid som ledare inom industrin, genom utvecklingen av egna företag, genom styrelseuppdrag och genom sina uppdrag som konsult.

Med stöd i sin tekniska och kommersiella bakgrund leder och stödjer hon företag och individer till värdeskapande utveckling. Genom välvilja och mod utmanar hon omgivningen att på ett tryggt sätt ta sig bortanför komfortzonen och de uppenbara lösningarna. Karin har erfarenhet från livsmedels-, skogs-, fastighets- och destinationsbranschen.

karin.dahlgren@trekconsulting.se
Viktoria Wending

Viktoria Wending

Senior konsult. Samarbetspartner

Viktoria har fått sin erfarenhet från bland annat MTR, SL, Stockholmståg KB, Samtrafiken och Mälardalstrafik. Hon är specialiserad på gränsytan mellan IT och verksamhet, leder med energi och får medarbetare att känna sig sedda och hörda. Viktoria rör sig snabbt mellan olika dimensioner från detalj till övergripande sammanhang och från nuläge till vision. Hon ser snabbt hur komplexa verksamheter och beroenden hänger ihop på flera plan och kan förklara och kommunicera det på ett pedagogiskt vis. För att lyckas är Viktoria lyhörd, positiv, modig och genuint nyfiken.

viktoria.wending@do-be.se
Marie Havemose

Marie Havemose

Senior konsult

Marie har fått sin erfarenhet genom samarbete med verksamheter såsom Pwc Sverige, Aspia, Helens Rör AB, Dina Försäkringar, Tego Systems AB, HMS Industrial Networks AB, Röda Korset Sverige, Motor AB Halland samt IKEA Svenska Försäljning.

Maries fokus ligger på företagsanpassade utbildningsprojekt, skräddarsydda tillsammans med kunden utifrån specifika behov och kontext. Maries expertis ligger främst inom områdena Ledarskap & coachande kommunikation, med ett upplägg för hållbart ledarskap. Maries styrkor är kommunikationsförståelse, att utbilda, skapa teamkänsla, samt social hållbarhet.

marie.havemose@do-be.se
Catarina Dahlöf

Catarina Dahlöf

Senior konsult. Samarbetspartner

Catarina har arbetat som chef och ledare i över 30 år inom såväl affärsdrivande privat verksamhet som offentlig verksamhet. Den unika kombinationen av chef i tjänstesektorn och 15 år som Regiondirektör TF/Vice Stadsdirektör, VD samt mångårigt styrelsearbete har lagt grunden för en mycket bred kompetens. Catarina tar uppdrag som senior rådgivare och konsult på strategisk övergripande nivå hos såväl offentliga som privata organisationer. Catarina arbetar med fördel i uppdrag inom komplexa samhällsberoende organisationer. Hon kan snabbt se helhet och samband i olika kommersiella och icke kommersiella tjänsteproducerande verksamheter.

Catarinas styrka är helhets- och systemförståelse samt en mycket god pedagogisk och kommunikativ förmåga som snabbt skapar relationer i grupper. Catarina har omfattande ledarskapserfarenhet och förmåga att coacha och stödja chefer/program och projektledare i komplexa verksamheter. Catarina kan leda strategiska utvecklingsprocesser i ledningsgrupper utifrån kommersiella resultatmål och/eller politiskt beslutade mål och budget.

catarina@valocrea.se
Eva-Lotta Runfors

Eva-Lotta Runfors

Senior konsult. Samarbetspartner

Eva-Lotta har fått sin erfarenhet från företag och organisationer som exempelvis Ahlsell, IKEA, Capgemini, Arbetsförmedlingen, Telia, Polisen, Mekonomen, Uniper, Barsebäck Kraft och AWA. Hon har lång erfarenhet av att hjälpa chefer, ledare och medarbetare att stärka sitt självledarskap för att kunna prioritera rätt, hantera stress och förbättra mentalt fokus. Hon har även lång erfarenhet som IT-konsult där hon arbetat som systemutvecklare och projektledare inom både privat och offentlig sektor.

Eva-Lotta är specialiserad inom ledarskapscoachning och att hjälpa kunder att implementera verktyg inom mindfulness och yoga i ledarskapet och självledarskapet. Eva-Lottas styrkor är att hon är närvarande, lyhörd och resultatorienterad och har en förmåga att identifiera helt unika upplägg för kunder så att de lättare kan nå sina personliga mål och verksamhetsmål.

eva-lotta@nyttfokus.se
Per Paulsson

Per Paulsson

Senior konsult. Samarbetspartner

Per har lång erfarenhet av ledande roller inom ekonomi, HR, juridik, IT och ledningsfrågor i företag som Capgemini, GDL, DSVM och Systems Tracked. Per är allsidig inom supportfunktionen vilket gör att han är bra på att se och förstå behovet av styrning och han har en god förmåga att sätta sig in i olika verksamheters perspektiv.

Han har bred erfarenhet att arbeta med förändringsprojekt, coaching, ledningsarbete i mindre/medelstora organisationer och projektledning. Per är en pedagogisk person som alltid ser till att driva projekt framåt för att bidra till en positiv utveckling för kunden.

peroboel@gmail.com
Svante Osbeck

Svante Osbeck

Senior konsult. Samarbetspartner

Svante har en kandidatexamen inom organisationspsykologi och gedigen erfarenhet från bland annat Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen och Göteborgs Stad. Med sin bakgrund som HR-strateg, utbildningsledare samt intern och extern organisationskonsult kan han bidra med stor erfarenhet inom ledar-, grupp och organisationsutveckling.

Efter att ha varit processledare för ett antal större förändringsresor inom stora organisationer besitter Svante ett kunnande kring komplex förändringsledning som är värdefull i dagens föränderliga värld. Hans specialområden är värdebaserad styrning, utvecklande ledarskap, strategisk organisationsutveckling, förändringsledning, grupputveckling samt målstyrning.

svante.osbeck@do-be.se
Margaretha Brundin

Margaretha Brundin

Senior konsult. Samarbetspartner

Margaretha Brundin arbetar med förändringsprocesser för individer, grupper, ledare och organisationer. Hon har arbetat som beteendevetare och organisationskonsult i över 20 år. Ofta förekommande uppdrag är ledarutveckling individuellt eller i grupp, handledning, organisationsutveckling tex förändringsledning samt olika utbildningar/insatser kring psykosociala arbetsmiljön ex konflikthantering. Hennes tydlighet, närvaro och kompetens genererar förtroende hos såväl chefer som medarbetare. Genom ett coachande förhållningssätt skapas mod och inspiration som omvandlas till handling och resultat i verksamheten. Hennes styrka är att bidra till förståelse och hanterbarhet av det som kan uppfattas som svårbegripligt. En förflyttning från ett nuläge till ett önskat läge är motorn i varje insats.

margaretha.brundin@omnia.se
Emelie Widarsson

Emelie Widarsson

Senior konsult. Samarbetspartner

Emilie har en civilekonomexamen i organisation och ledning från Handelshögskolan i Stockholm. Genom sin bakgrund som produktchef och managementkonsult kan hon bidra med en analytisk kompetens kompletterat med expertis inom samtalsledning baserad på både utbildning och bred erfarenhet. Hennes specialområden är värderingsbaserad styrning och ledning, konflikthantering och samtalsledning. Emilie arbetar både med offentlig och privat sektor, och med allt från coachning av enskilda individer upp till samtalsledning av flera hundra personer.

hej@soundofthecrowd.se
Leo Valentine

Leo Valentine

Senior konsult. Samarbetspartner

Leo har arbetat inom flertaler branscher hos företag och organisationer som t.ex. AstraZeneca, E.ON, Vattenfall, Coop, H&M, IKEA, Arriva, SPP, Storebrand, Tetra Pak, Malmö Stad, Region Skåne, Tullverket. Leo har flerårig erfarenhet av att leda och driva organisationer och projekt framåt. Han har ständigt befunnit sig i gränslandet mellan verksamhet och IT, där det viktiga är att få saker att hända och komma vidare och leverera resultat mot mål. Leo har haft flertalet roller genom åren, från tekniker till arkitekt, från verksamhetsutvecklare till förändringsledare, från gruppchef till CIO.

Leo är dessutom certifierad Coach och jobbar med både organisationer och människor. Det Leo har som skapar framgång är förmågan att se långsiktigt vart vi är på väg, vilka vägval som finns samt konsekvenserna av dessa olika val, övergripande och holistiskt, ”allt hänger samman” och att i detta se individens roll och välmående. Leo är specialiserad inom fyra olika områden; förändringsledning/ digitalisering, Enterprise Arkitektur, Interim Management samt organisations & executive coaching.

leo@mimeyo.com
Marlene Roos

Marlene Roos

Senior Konsult. Samarbetspartner

Marlene har mångårig erfarenhet av offentlig kommunikation, hållbarhetskommunikation samt av internationell B2B- marknadsföring i globala organisationer och har arbetat med såväl extern som intern kommunikation på strategisk och operativ nivå. Hon har bl. a haft positioner som marketing manager, marknadschef och kommunikationschef och har även mångårig erfarenhet av ledningsgruppsarbete.

I sitt företag 2Communicate arbetar Marlene med både strategiska och operativa uppdrag, där ett typiskt uppdrag kan vara framtagning av kommunikationsstrategier i samband med olika projekt i ett företag eller en kommun. Marlenes analytiska förhållningssätt och mångåriga erfarenhet av komplexa situationer kommer väl till pass här och brukar inte sällan resultera i att hon dessutom fungerar som rådgivare och bollplank till kunder i ledande positioner. Marlene utformar och genomför även kundanpassade utbildningar såsom ”Kommunikation i stora uppdrag” samt ”Medieträning för offentlig verksamhet”.

marlene.roos@do-be.se
Carina Gustafsson

Carina Gustafsson

Senior Konsult. Samarbetspartner

Carina har fått sin erfarenhet från organisationer såsom Peab, Prisjakt, Zmarta group, Svar LifeSience, Malmö stad, Helsingborgs stad, Ängelholms kommun och Lunds universitet. Hon har i dessa verksamheter arbetat med långsiktig ledarskapsutveckling, chefscoachning, chefshandledning i grupp, grupputveckling, kulturbyggande, feedback, konflikthantering, arbetsmiljöutredningar, och förändringsledning.  Hon arbetar utifrån förhållningssättet att skapa medvetenhet för att kunna göra nya medvetna val. Efter fyra år på Gestaltakademins Organisation- och Ledarskapsprogram har hon en gedigen grund att stå på och har djupgående kunskaper kring grupp- och organisationsutveckling samt ledarskap. Återkoppling från hennes grupper/klienter är att hon har en god förmåga att skapa tillit och att se och benämna det som är viktigt för att skapa skillnad, att hon är inlyssnande, förtroendeingivande och inte räds att benämna även det som kan vara svårt och utmanande. Allt för att ge grupper och individer den bästa förutsättningen för utveckling under trygga former.

carina@ledarskapbycagu.se
Cecilia Wallersköld

Cecilia Wallersköld

Senior Konsult. Samarbetspartner

Cecilia har lång och bred erfarenhet av såväl ledarskap som affärsutveckling, senast från drygt 11 år på Stratiteq, där hon som del av ledningsteamet byggt och utvecklat ett lönsamt och starkt bolag och varumärke. Genom att verka mitt i digitaliseringen har hon gedigen insikt i och förståelse för dess drivkrafter, möjligheter och utmaningar. Cecilia tar ett stort ägarskap i förändringsprocesser, har förmåga till kritisk granskning och ställer de obekväma frågorna på ett tydligt och positivt sätt. Hon är en kraftfull och positiv affärskonsult, ledare och lagspelare som får saker att hända genom att göra det svåra enkelt. Som affärskonsult har Cecilia arbetat med ett stort antal företag och branscher i varierande roller och typer av förändringsprojekt. Hon brinner för CRM och kundperspektivet, att förstå kundens eller medarbetarens verkliga utmaningar och behov för att omsätta det i lösningar, konkret affärs-/verksamhetsnytta och bästa möjliga kundupplevelse.

cecilia.wallerskold@hotmail.com
Ann-Marie Bolander Boström

Ann-Marie Bolander Boström

Senior konsult. Samarbetspartner

Ann-Marie har mångårig erfarenhet som chef, ledare och projektansvarig vid uppstart av företag samt i verksamheter som önskat större förändring och utveckling. Hennes roller har omfattat både strategisk affärsplanering och operativ ledning, där Ann-Maries analytiska förmåga och chefsegenskaper fört pågående projekt framgångsrikt i hamn. Ann-Marie har verkat inom bl.a. Øresundsbro Konsortiet, BroBizz A/S, Yves Rocher, Gillette, INR, Silja Line och BTJ. Ann-Maries fokus och specialområde är kundflödet och serviceleveranskedjan, och inkluderar utveckling av processer och system samt att få medarbetare och kunder med på resan.

Därutöver är Ann-Marie också väl insatt i kvalitetscertifiering och GDPR. Flexibilitet och inkänningsförmåga utöver det vanliga är ytterligare några av Ann-Maries kännetecken. Ann-Marie är analytisk, strukturerad och affärsdriven med en ständig målsättning att förstå, involvera och förbättra, egenskaper som gör att hon snabbt kan sätta sig in i nya verksamheter.

am.bostrom@gmail.com
Catherine Hailes

Catherine Hailes

Expert

Med över 17 års erfarenhet av att arbeta med varumärkesutveckling och marknadskommunikation, ligger Catherines styrka i varumärkesstrategi.

Hon har fått sin erfarenhet från internationella kommunikationsbyråer och har arbetat med bland andra AstraZeneca, Ferring, Trelleborg AB, MAQUET, Lund Life Science Incubator, Milestone Systems och Nolato. Under de senaste 3 åren har Catherine drivit egen konsultverksamhet och i år har hon tillsammans med en partner lanserat en kommunikationsbyrå – som heter Small Agency.

catherine@smallagency.se

Join Us

bli en av oss

Hos oss jobbar en skara riktigt vassa och kunniga konsulter, med olika bakgrunder och inriktningar. Vår styrka är att vi kan samverka så många erfarenheter och förmågor med varandra. Genom att vi som grupp kan förena lång erfarenhet från managementkonsultbranschen med lång erfarenhet från olika linjebefattningar i andra branscher – i privat och offentlig sektor – kan våra kunder bäst få det de förväntar sig av en extern konsult. Vad som passar deras verksamhet.