Vi är do-be consulting

Anders_grey

VD och grundare do-be consulting

Anders Holmquist

VD/Grundare, Senior Konsult

Anders Holmquist har lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med allt från omvärldsanalys och strategiutveckling till genomförande och måluppfyllelse.  Han har ett holistiskt synsätt vilket innebär att han kan se samband i flera dimensioner och därmed skapa bra och relevanta problemdefinitioner – vilket är en god utgångspunkt när något skall eller behöver förändras.

Anders är grundare till  och ledare för do-be consulting, han har startat ett flertal andra bolag, haft olika ledande befattningar inom finansiell sektor och konsultbranschen, och var pionjär i att forska kring hur värdegrund och kultur påverkar verksamheters strategier och resultat. Han har under sitt yrkesverksamma liv haft ett fokus på att hjälpa både entreprenörer och ledare att bygga och utveckla sina verksamheter.

Telefon: +46 708 77 01 26

Anna_grey

Senior Konsult. Partner

Anna Pankko

Senior Konsult. Partner

Anna har fått sin erfarenhet från företag och organisationer som exempelvis: Malmö Stad, Skånetrafiken, Helsingborg stad, VA SYD, Modity energy trading , Handelsbanken, Mercedez-Benz Finans, Linköpings kommun och Lantmännen Maskin. Hon har lång erfarenhet av projektledning, organisationsutveckling, analys och förändringsledning inom både privat- och offentlig sektor.

Anna är specialiserad inom förändringsledning, kundorienterad processutveckling och medborgarservice inom offentlig sektor samt nulägesanalyser och mätningar.  Hon är särskilt intresserad av motivationsperspektiv på förändring och hur kultur-och värdegrundsarbete kan påverka resultat i organisationer.

Telefon: +46 708 54 11 26

Fredrik-ny_grey

Senior konsult

Fredrik Roeck Hansen

Senior konsult

Fredrik har fått sin erfarenhet från organisationer såsom Hansen&Kompani, Sara Lee/DE, The Walt Disney Company, Cap Gemini, Ernst&Young, COOP, Drott AB, NCC Property Development Nordic, Stockholms Stad, Vägverket, Trafikverket och Castellum. Han har en mycket god förmåga att formulera strategiska vägval och att konkretisera dessa för realisering. Fredrik har en väl utvecklad kompetens kring omvärlds- och marknadsanalyser och har ett särskilt stort intresse för att ta vara på varje organisations samlade förmågor.

Telefon: +46 729 241 974

Oskar Svensson

Konsult. Partner

Oskar Svensson

Konsult. Partner

Oskar har fått sin erfarenhet från företag som Selleberga El, Solar AB, Absolut Vodka AB, Resurs Bank och Malmö Stad. Oskar är strukturerad och lösningsorienterad och har en god förmåga att snabbt identifiera och analysera bakomliggande problem. Oskars förmåga att borra ner sig i detaljer utan att tappa fokus på helheten uppskattas hos kunder. Oskar har erfarenhet från affärsutveckling, försäljningsutveckling, verksamhetsutveckling, GDPR och kundservice-etablering. Han har varit i uppdrag både offentlig sektor och privat sektor

Telefon: +46 727 362 397

Love_grey

Konsult

Love Löfvin Rosén

Konsult

Love har fått sin erfarenhet från organisationer som E.ON, Malmö Stad och Kährs Group. Han har god erfarenhet av projektledning, marknadsföring, kommunikation och affärsutveckling. Med ett fokuserat och lösningsorienterat synsätt arbetar Love med komplexa frågor inom processutveckling och förändringsledning.

Telefon: +46 705 362 355

bild4.2

Konsult

Sara Sandström

Konsult

Sara har fått sin erfarenhet från organisationer som Almi Företagspartner, Publicis Groupe, Nordic Choice Hotels och Kronofogden. Sara är utåtriktad och lösningsorienterad och har god förmåga att identifiera och skapa lösningar utifrån kundernas behov. Hon har erfarenhet från rådgivning, affärsutveckling, kommunikation och försäljning. Som konsult har Sara arbetat med ett stort antal företag och branscher för att skapa verksamhetsnytta och stötta ledning i förändringsfaser. Sara har arbetat i både offentlig och privat sektor.

Telefon: +46 73 5780 530

johan3 (3)

Senior konsult

Johan Walldén

Senior konsult

Johan har varit organisationskonsult i drygt 30 år inom olika skandinaviska konsultbolag. Han är civilekonom och har med åren skaffat sig en gedigen erfarenhet av bland annat verksamhetsanalyser, ledning- och styrning samt genomförande av strategiska förändringsprojekt.  Johan är driven som projekt- och programledare med krav på kvalitet och affärsmässighet. Han har mycket god förståelse för kopplingen mellan strategi och operativ verksamhet och har bred erfarenhet från såväl ett bransch- som funktionellt perspektiv. Johan sätter sig snabbt in i sammanhang med förmågan att förstå detaljer och se dess värde för helheten. Han är uppskattad för sin presentationsteknik, sin kommunikationsförmåga och förmåga att skapa samsyn.

Telefon: +46705746223

Ann-Marie (2)

Senior konsult. Samarbetspartner

Ann-Marie Boström

Senior konsult. Samarbetspartner

Ann-Marie har mångårig erfarenhet som chef, ledare och projektansvarig vid uppstart av företag samt i verksamheter som önskat större förändring och utveckling. Hennes roller har omfattat både strategisk affärsplanering och operativ ledning, där Ann-Maries analytiska förmåga och chefsegenskaper fört pågående projekt framgångsrikt i hamn. Ann-Marie har verkat inom bl.a. Øresundsbro Konsortiet, BroBizz A/S, Yves Rocher, Gillette, INR, Silja Line och BTJ. Ann-Maries fokus och specialområde är kundflödet och serviceleveranskedjan, och inkluderar utveckling av processer och system samt att få medarbetare och kunder med på resan. Därutöver är Ann-Marie också väl insatt i kvalitetscertifiering och GDPR. Flexibilitet och inkänningsförmåga utöver det vanliga är ytterligare några av Ann-Maries kännetecken. Ann-Marie är analytisk, strukturerad och affärsdriven med en ständig målsättning att förstå, involvera och förbättra, egenskaper som gör att hon snabbt kan sätta sig in i nya verksamheter.

Telefon: +46 70-611 3589

Vic

Senior konsult. Samarbetspartner

Viktoria Wending

Senior konsult. Samarbetspartner

Viktoria har fått sin erfarenhet från bland annat MTR, SL, Stockholmståg KB, Samtrafiken och Mälardalstrafik. Hon är specialiserad på gränsytan mellan IT och verksamhet, leder med energi och får medarbetare att känna sig sedda och hörda. Viktoria rör sig snabbt mellan olika dimensioner från detalj till övergripande sammanhang och från nuläge till vision. Hon ser snabbt hur komplexa verksamheter och beroenden hänger ihop på flera plan och kan förklara och kommunicera det på ett pedagogiskt vis. För att lyckas är Viktoria lyhörd, positiv, modig och genuint nyfiken.

Karin_grey

Senior konsult. Samarbetspartner

Karin Dahlgren

Senior konsult. Samarbetspartner

Karin är en drivande, lyhörd och energigivande verksamhets- och ledarutvecklare med stort intresse för människor och företagande. Hon har lång och bred erfarenhet från många olika typer av uppdrag, befattningar och verksamheter både genom sin tid som ledare inom industrin, genom utvecklingen av egna företag, genom styrelseuppdrag och genom sina uppdrag som konsult.

Med stöd i sin tekniska och kommersiella bakgrund leder och stödjer hon företag och individer till värdeskapande utveckling. Genom välvilja och mod utmanar hon omgivningen att på ett tryggt sätt ta sig bortanför komfortzonen och de uppenbara lösningarna. Karin har erfarenhet från livsmedels-, skogs-, fastighets- och destinationsbranschen.

Magnus_grey

Senior konsult. Samarbetspartner

Magnus Svensson

Senior Konsult. Samarbetspartner

Magnus har fått sin erfarenhet från projektledarroller och chefspositioner inom Swedbank, Resurs Bank, Skånetrafiken, Sparbanken Öresund och Venture cup Syd.

Magnus är en utåtriktad och driven problemlösare som brinner för förbättringsarbete och verksamhetsutveckling. Han har gedigen erfarenhet av att både strategiskt och operativt stötta ledning i förändringsfaser vid exempelvis implementeringsarbete eller omstrukturering av arbetsuppgifter och andra strategirelaterade frågor.

Carina_grey

Senior konsult. Samarbetspartner

Catarina Dahlöf

Senior konsult. Samarbetspartner

Catarina har arbetat som chef och ledare i över 30 år inom såväl affärsdrivande privat verksamhet som offentlig verksamhet. Den unika kombinationen av chef i tjänstesektorn och 15 år som Regiondirektör TF/Vice Stadsdirektör, VD samt mångårigt styrelsearbete har lagt grunden för en mycket bred kompetens. Catarina tar uppdrag som senior rådgivare och konsult på strategisk övergripande nivå hos såväl offentliga som privata organisationer.

Catarina arbetar med fördel i uppdrag inom komplexa samhällsberoende organisationer. Hon kan snabbt se helhet och samband i olika kommersiella och icke kommersiella tjänsteproducerande verksamheter.

Catarinas styrka är helhets/systemförståelse samt en mycket god pedagogisk och kommunikativ förmåga som snabbt skapar relationer i grupper. Catarina har omfattande ledarskapserfarenhet och förmåga att coacha och stödja chefer/program och projektledare i komplexa verksamheter. Catarina kan leda strategiska utvecklingsprocesser i ledningsgrupper utifrån kommersiella resultatmål och/eller politiskt beslutade mål och budget.

Svante-grey

Senior konsult. Samarbetspartner

Svante Osbeck

Senior konsult. Samarbetspartner

Svante har en kandidatexamen inom organisationspsykologi och gedigen erfarenhet från bland annat Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen och Göteborgs Stad. Med sin bakgrund som HR-strateg, utbildningsledare samt intern och extern organisationskonsult kan han bidra med stor erfarenhet inom ledar-, grupp och organisationsutveckling. Efter att ha varit processledare för ett antal större förändringsresor inom stora organisationer besitter Svante ett kunnande kring komplex förändringsledning som är värdefull i dagens föränderliga värld. Hans specialområden är värdebaserad styrning, utvecklande ledarskap, strategisk organisationsutveckling, förändringsledning, grupputveckling samt målstyrning.

Emelie_grey

Senior konsult. Samarbetspartner

Emelie Widarsson

Senior konsult. Samarbetspartner

Emilie har en civilekonomexamen i organisation och ledning från Handelshögskolan i Stockholm. Genom sin bakgrund som produktchef och managementkonsult kan hon bidra med en analytisk kompetens kompletterat med expertis inom samtalsledning baserad på både utbildning och bred erfarenhet. Hennes specialområden är värderingsbaserad styrning och ledning, konflikthantering och samtalsledning. Emilie arbetar både med offentlig och privat sektor, och med allt från coachning av enskilda individer upp till samtalsledning av flera hundra personer.

marie-600×600

Senior konsult

Marie Havemose

Senior konsult

Marie har fått sin erfarenhet genom samarbete med verksamheter såsom Pwc Sverige, Aspia, Helens Rör AB, Dina Försäkringar, Tego Systems AB, HMS Industrial Networks AB, Röda Korset Sverige, Motor AB Halland samt IKEA Svenska Försäljning. Maries fokus ligger på företagsanpassade utbildningsprojekt, skräddarsydda tillsammans med kunden utifrån specifika behov och kontext. Maries expertis ligger främst inom områdena Ledarskap & coachande kommunikation, med ett upplägg för hållbart ledarskap. Maries styrkor är kommunikationsförståelse, att utbilda, skapa teamkänsla, samt social hållbarhet.

carina5

Senior konsult. Samarbetspartner

Carina Gustafsson

Senior konsult. Samarbetspartner

Carina har fått sin erfarenhet från organisationer såsom Peab, Prisjakt, Zmarta group, Svar LifeSience, Malmö stad, Helsingborgs stad, Ängelholms kommun och Lunds universitet. Hon har i dessa verksamheter arbetat med långsiktig ledarskapsutveckling, chefscoachning, chefshandledning i grupp, grupputveckling, kulturbyggande, feedback, konflikthantering, arbetsmiljöutredningar, och förändringsledning. Carina har ett brinnande intresse för människor och deras utveckling och hennes passion är att göra skillnad för enskilda personer, grupper och för hela organisationer. Hon arbetar utifrån förhållningssättet att skapa medvetenhet för att kunna göra nya medvetna val. Efter fyra år på Gestaltakademins Organisation- och Ledarskapsprogram har hon en gedigen grund att stå på och har djupgående kunskaper kring grupp- och organisationsutveckling samt ledarskap. Återkoppling från hennes grupper/klienter är att hon har en god förmåga att skapa tillit och att se och benämna det som är viktigt för att skapa skillnad, att hon är inlyssnande, förtroendeingivande och inte räds att benämna även det som kan vara svårt och utmanande. Allt för att ge grupper och individer den bästa förutsättningen för utveckling under trygga former.

Helene-grey

Expert

Helena Kubicek Boye

Expert

Helena är leg psykolog, KBT-terapeut och har över tio års erfarenhet som konsult och behandlare inom företagshälsovård, vårdcentral, psykiatri och som föreläsare. I hennes uppdrag ingår verksamhetsutveckling, ledarskapsutveckling samt specifika frågeställningar såsom konflikthantering. Helena har  skrivit flertalet böcker, bl.a  Konsten att sova(2016) samt Från depp till Pepp med kost, motion och sömn (2016) i vilka ämnen hon även föreläser. Hon har varit med om att starta upp ett företag inom e-hälsa, Prisats som Årets Nytänkare samt varit nominerad till Stora Psykologipriset.

Marlene_svp 7

Senior konsult. Expert

Marlene Roos

Senior konsult. Expert

Marlene har mångårig erfarenhet av offentlig kommunikation, hållbarhetskommunikation samt av internationell B2B- marknadsföring i globala organisationer och har arbetat med såväl extern som intern kommunikation på strategisk och operativ nivå. Hon har bl. a haft positioner som marketing manager, marknadschef och kommunikationschef och har även mångårig erfarenhet av ledningsgruppsarbete. I sitt företag 2Communicate arbetar Marlene med både strategiska och operativa uppdrag, där ett typiskt uppdrag kan vara framtagning av kommunikationsstrategier i samband med olika projekt i ett företag eller en kommun. Marlenes analytiska förhållningssätt och mångåriga erfarenhet av komplexa situationer kommer väl till pass här och brukar inte sällan resultera i att hon dessutom fungerar som rådgivare och bollplank till kunder i ledande positioner. Marlene utformar och genomför även kundanpassade utbildningar såsom ”Kommunikation i stora uppdrag” samt ”Medieträning för offentlig verksamhet”.

Jan_grey-300×300

Senior konsult

Jan Zetterberg

Senior konsult

Jan har fått sin erfarenhet från företag som ESAB, Samhall, Gas Control Equipment, Alvedoor International, Rheinhold & Mahla och som fristående konsult. Han har haft roller inom logistik, SCM, produktionsstyrning, produktionsteknik, divisions- respektive koncernledning ledning i och av internationella organisationer och har gedigen entreprenöriell erfarenhet av att driva tillväxt, förändring och omstrukturering i både större och mindre sammanhang. Jans fokus ligger på organisatoriskt förändringsarbete genom kombinerad affärsutveckling, kommunikation och organisatoriska förändringar för att frigöra kraften i organisationen. Han har utifrån sin exceptionella internationella erfarenhet från samtliga kontinenter ett holistiskt synsätt som kombinerat med sin analytiska och kommunikativa förmåga och strategiska perspektiv genomförande med förändringsledning.

Cecilia_grey-300×300

Senior konsult. Samarbetspartner

Cecilia Wallersköld

Senior konsult. Samarbetspartner

Cecilia har lång och bred erfarenhet av såväl ledarskap som affärsutveckling, senast från drygt 11 år på Stratiteq, där hon som del av ledningsteamet byggt och utvecklat ett lönsamt och starkt bolag och varumärke. Genom att verka mitt i digitaliseringen har hon gedigen insikt i och förståelse för dess drivkrafter, möjligheter och utmaningar. Cecilia tar ett stort ägarskap i förändringsprocesser, har förmåga till kritisk granskning och ställer de obekväma frågorna på ett tydligt och positivt sätt. Hon är en kraftfull och positiv affärskonsult, ledare och lagspelare som får saker att hända genom att göra det svåra enkelt.
Som affärskonsult har Cecilia arbetat med ett stort antal företag och branscher i varierande roller och typer av förändringsprojekt. Hon brinner för CRM och kundperspektivet, att förstå kundens eller medarbetarens verkliga utmaningar och behov för att omsätta det i lösningar, konkret affärs-/verksamhetsnytta och bästa möjliga kundupplevelse.

Catherine-grey

Expert

Catherine Hailes

Expert

Med över 17 års erfarenhet av att arbeta med varumärkesutveckling och marknadskommunikation, ligger Catherines styrka i varumärkesstrategi. Hon har fått sin erfarenhet från internationella kommunikationsbyråer och har arbetat med bland andra AstraZeneca, Ferring, Trelleborg AB, MAQUET, Lund Life Science Incubator, Milestone Systems och Nolato. Under de senaste 3 åren har Catherine drivit egen konsultverksamhet och i år har hon tillsammans med en partner lanserat en kommunikationsbyrå – som heter Small Agency.

Ewa_grey

Senior konsult. Samarbetspartner

Ewa Rosén

Senior konsult. Samarbetspartner

Ewa har i över 25 år arbetat med kollektivtrafik i olika roller, senast som upphandlingschef på Skånetrafiken. Arbetet har bl.a inneburit ansvar för upphandlingar med buss, tåg och taxi – avtal som idag tillgodoser Skånes invånare med kollektivtrafik. Utöver upphandlingsrättslig ansvar har tyngdpunkten i arbetet legat på affärs- och avtalsutveckling. Ewa ett stort intresse i att utveckla affärsmodeller för goda samarbetsformer mellan beställare och leverantör. Ewa har även mycket god erfarenhet av att driva stora projekt.

Maria-grey

Senior konsult. Samarbetspartner

Maria Lomholt

Senior konsult. Samarbetspartner

Med nästan 30 års erfarenhet av marknadsföring och kommunikation med operativt ansvar har Maria bred kompetens kring att leda kommunikationsarbete från strategi till kreativa lösningar. Hon driver processer för kreativa team samt håller utbildningar i syfte att öka vikten och värdet av en organisations kommunikationsinsatser.