Det är vi som är kärnan i do-be consulting Välkommen att kontakta oss

Se våra Samarbetspartners

Se vårt Advisory Board

Anders Holmquist

VD & grundare do-be consulting, Senior Konsult +46 708 77 01 26
anders@do-be.se

Anders har fått sin erfarenhet från företag och organisationer som: SEB, Malmö stad, COOP, Nokia, TDC, Cap Gemini, E.ON, E.ON ES, VA SYD, Sparbanken Öresund, Region Skåne. Han har en mycket god förmåga att utifrån komplexa sammanhang förtydliga och konkretisera problembilder så att bästa möjliga lösning kan utvecklas. Anders huvudintresse finns inom området kundhantering, tjänsteutveckling och kundrelationer (CRM), beslutsstöd, styrning  och processer.

Mika Valtonen-André

Partner/Senior Konsult +46 708 67 09 13
mika@do-be.se

Mika har fått sin erfarenhet från företag och organisationer såsom: AstraZeneca, Gambro, Bona, DB Schenker, Doro, ESS, TDC, SONY, Findus, IKEA, Strålfors,  Capgemini, Metsä Tissue, Region Skåne, Malmö Stad, Smart Safety, E.ON, VA SYD och Lantmännen. Med en gedigen kunskap om hur verksamheter arbetar strategiskt med informationshantering (IM) och  teknologi, finns en talang för att göra det komplexa enkelt – utan att gå miste om vare sig detaljerna eller helheten. Huvudintresset är att förena verksamhet och IT med hjälp av styrning, processer, nyttoaspekter, informationshantering och arkitektur.

Anna Pankko

Senior Konsult/Partner +46 708 54 11 26
anna.pankko@do-be.se

Anna har fått sin erfarenhet från företag och organisationer såsom: Malmö Stad, Motivationshuset, VA SYD, Bring, Handelsbanken och Lantmännen. Hon har god erfarenhet av projektledning, marknadsföring, CRM, organisationsutveckling analys och förändringsarbete. Specialiserad och intresserad av nulägesanalyser och kvalificerade mätningar såsom medarbetarundersökningar, kundmätningar och kvalitetsuppföljningar. I detta ingår även projektledning, analys och kravställning. Har haft uppdrag både i Sverige och utomlands.

Magnus Svensson

Senior Konsult/Partner +46 767 20 96 01
magnus.svensson@do-be.se

Magnus har fått sin erfarenhet från projektledarroller och chefspositioner inom Swedbank, Sparbanken Öresund och Venture cup Syd. Magnus har en förmåga att på ett strukturerat vis utveckla företags kundrelationer och resultat på starkt föränderliga marknader. Med ett holistiskt synsätt arbetar Magnus med processutveckling, projektledning, kommunikation, analys och förändringsledning.

Marie Larsson

Senior Konsult +46 730 82 50 85
marie.larsson@do-be.se

Marie har fått sin erfarenhet från verksamheter som Unilever, Ericsson, Mercedes, Sony Ericsson, Försäkringskassan, VA SYD och Acando Consulting. Fokus ligger på projekt-/programledning, processutveckling, förändringsledning samt  Supply Chain och hon har god erfarenhet av att arbeta i komplexa projekt och mångkulturella organisationer. Bland Maries karaktärsdrag finns struktur, energi, lösningsorientering och kommunikation.

Oskar Svensson

Konsult/VD assistent +46 727 362 397
oskar.svensson@do-be.se

Oskar har fått sin erfarenhet från företag som Selleberga El, Adsensus, Solar AB och Absolut Vodka AB. Han har utbildning inom internationellt företagande och marknadsföring med fokus på hållbart entreprenörskap. Oskar har erfarenhet från projektarbete inom hållbar kommunikation och linjeroller i entreprenöriella företag. Han har även bidragit till innehåll i akademisk litteratur i form av studentlitteratur. Oskar är strukturerad och lösningsorienterad och har en god förmåga att snabbt identifiera och analysera bakomliggande problem.    

Catherine Hailes

Expert
+46 705 98 78 98

Med över 17 års erfarenhet av att arbeta med varumärkesutveckling och marknadskommunikation, ligger Catherines styrka i varumärkesstrategi. Hon har fått sin erfarenhet från internationella kommunikationsbyråer och har arbetat med bland andra AstraZeneca, Ferring, Trelleborg AB, MAQUET, Lund Life Science Incubator, Milestone Systems och Nolato. Under de senaste 3 åren har Catherine drivit egen konsultverksamhet och i år har hon tillsammans med en partner lanserat en kommunikationsbyrå – som heter Small Agency.

Michael Wiegert

Senior konsult/ Samarbetspartner
michael.wiegert@do-be.se

Michael (Micha) adderar drygt 20 års erfarenhet till firman från konsultorganisationer som Booz Allen Hamilton, Capgemini Consulting och Informatics/Trinovo, men även från flera positioner som VD i medelstora företag samt från egna företag. Micha har en stor erfarenhet från internationell verksamhetsutveckling och entreprenörskap, gärna i kombination med IT. Huvudsakligt fokus ligger på ledningsstöd av strategiska frågor, kostnadsoptimering/ resultatförbättringar, utifrån och in-perspektiv, IT-management (strategi, organisation, effektivitet), projektledning, kommunikation och förändringsarbete.

Svante Osbeck

Senior konsult/ Samarbetspartner
svante.osbeck@do-be.se

Svante har en kandidatexamen inom organisationspsykologi och gedigen erfarenhet från bland annat Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen och Göteborgs Stad. Med sin bakgrund som HR-strateg, utbildningsledare samt intern och extern organisationskonsult kan han bidra med stor erfarenhet inom ledar-, grupp och organisationsutveckling. Efter att ha varit processledare för ett antal större förändringsresor inom stora organisationer besitter Svante ett kunnande kring komplex förändringsledning som är värdefull i dagens föränderliga värld. Hans specialområden är värdebaserad styrning, utvecklande ledarskap, strategisk organisationsutveckling, förändringsledning, grupputveckling samt målstyrning.  

Jan Zetterberg

Senior konsult/ Samarbetspartner
jan.zetterberg@do-be.se

Jan har fått sin erfarenhet från företag som ESAB, Samhall, Gas Control Equipment, Alvedoor International, Rheinhold & Mahla och som fristående konsult. Han har haft roller inom logistik, SCM, produktionsstyrning, produktionsteknik, divisions- respektive koncernledning ledning i och av internationella organisationer och har gedigen entreprenöriell erfarenhet av att driva tillväxt, förändring och omstrukturering i både större och mindre sammanhang. Jans fokus ligger på organisatoriskt förändringsarbete genom kombinerad affärsutveckling, kommunikation och organisatoriska förändringar för att frigöra kraften i organisationen. Han har utifrån sin exceptionella internationella erfarenhet från samtliga kontinenter ett holistiskt synsätt som kombinerat med sin analytiska och kommunikativa förmåga och strategiska perspektiv genomförande med förändringsledning.

Per-Håkan Herdenberg

Senior konsult/ Samarbetspartner
p.herdenberg@do-be.se

Per-Håkan har lång erfarenhet av att leda och utveckla organisationer utifrån en linjeposition som VD eller Affärsområdeschef. Han har som konsult erfarenhet av att leda större internationella program eller multidisciplinära projekt inom teknik och IT. Per-Håkan blir oftast anlitad när analys, verksamhetsutveckling och ledarskap är centrala och när teknik eller IT är en möjliggörare. Per-Håkan har en bakgrund från Sigma, Primant, T-Systems, Proact och flera större uppdrag bl.a. åt Ericsson och Yara. Per-Håkan är civilingenjör och certifierad projektledare med utbildningar i affärsanalys, ledarskap och facilitering.

Fredrik Roeck Hansen

Senior konsult
fredrik.roeck.hansen@do-be.se

Fredrik har fått sin erfarenhet från organisationer såsom Hansen&Kompani, Sara Lee/DE, The Walt Disney Company, Cap Gemini, Ernst&Young, COOP, Drott AB, NCC Property Development Nordic, Stockholms Stad, Vägverket, Trafikverket och Castellum. Han har en mycket god förmåga att formulera strategiska vägval och att konkretisera dessa för realisering. Fredrik har en väl utvecklad kompetens kring omvärlds- och marknadsanalyser och har ett särskilt stort intresse för att ta vara på varje organisations samlade förmågor.

Cecilia Wallersköld

Senior konsult/ Samarbetspartner
cecilia.wallerskold@do-be.se

Cecilia har lång och bred erfarenhet av såväl ledarskap som affärsutveckling, senast från drygt 11 år på Stratiteq, där hon som del av ledningsteamet byggt och utvecklat ett lönsamt och starkt bolag och varumärke. Genom att verka mitt i digitaliseringen har hon gedigen insikt i och förståelse för dess drivkrafter, möjligheter och utmaningar. Cecilia tar ett stort ägarskap i förändringsprocesser, har förmåga till kritisk granskning och ställer de obekväma frågorna på ett tydligt och positivt sätt. Hon är en kraftfull och positiv affärskonsult, ledare och lagspelare som får saker att hända genom att göra det svåra enkelt.
Som affärskonsult har Cecilia arbetat med ett stort antal företag och branscher i varierande roller och typer av förändringsprojekt. Hon brinner för CRM och kundperspektivet, att förstå kundens eller medarbetarens verkliga utmaningar och behov för att omsätta det i lösningar, konkret affärs-/verksamhetsnytta och bästa möjliga kundupplevelse.

Emilie Widarsson

Senior konsult/ Samarbetspartner
emilie.widarsson@do-be.se 

Emilie har en civilekonomexamen i organisation och ledning från Handelshögskolan i Stockholm. Genom sin bakgrund som produktchef och managementkonsult kan hon bidra med en analytisk kompetens kompletterat med expertis inom samtalsledning baserad på både utbildning och bred erfarenhet. Hennes specialområden är värderingsbaserad styrning och ledning, konflikthantering och samtalsledning. Emilie arbetar både med offentlig och privat sektor, och med allt från coachning av enskilda individer upp till samtalsledning av flera hundra personer.

Maria Lomholt

Senior konsult/Samarbetspartner
maria.lomholt@do-be.se

Med nästan 30 års erfarenhet av marknadsföring och kommunikation med operativt ansvar har Maria bred kompetens kring att leda kommunikationsarbete från strategi till kreativa lösningar. Hon driver processer för kreativa team samt håller utbildningar i syfte att öka vikten och värdet av en organisations kommunikationsinsatser.

Anne-Marie Lindman

Senior konsult/Samarbetspartner
anne-marie.lindman@do-be.se

Anne-Marie anlitas ofta som stöd till chefer/ledare i deras roller att leda i förändring. Hon har en bakgrund från olika linjeroller med personalansvar och som managementkonsult med fokus på förändringsledning och verksamhetsutveckling. Anne-Maries förmåga att snabbt sätta sig in i nya och komplexa situationer, kreativitet, engagemang och inspiration är viktiga egenskaper som bidragit till att hon framgångsrikt genomfört förändringsresor i utmanande miljöer. Anne-Marie har bland annat fått sin erfarenhet från Sandvik, PostNord, Ikea och Tetra pak.

Helena Kubicek Boye

Expert
+46 735 270 040 

Helena är leg psykolog, KBT-terapeut och har över tio års erfarenhet som konsult och behandlare inom företagshälsovård, vårdcentral, psykiatri och som föreläsare. I hennes uppdrag ingår verksamhetsutveckling, ledarskapsutveckling samt specifika frågeställningar såsom konflikthantering. Helena har  skrivit flertalet böcker, bl.a  Konsten att sova(2016) samt Från depp till Pepp med kost, motion och sömn (2016) i vilka ämnen hon även föreläser. Hon har varit med om att starta upp ett företag inom e-hälsa, Prisats som Årets Nytänkare samt varit nominerad till Stora Psykologipriset.  

Ewa Rosén

Senior konsult/ Samarbetspartner
ewa.rosen@do-be.se 

Ewa har i över 25 år arbetat med kollektivtrafik i olika roller, senast som upphandlingschef på Skånetrafiken. Arbetet har bl.a inneburit ansvar för upphandlingar med buss, tåg och taxi – avtal som idag tillgodoser Skånes invånare med kollektivtrafik. Utöver upphandlingsrättslig ansvar har tyngdpunkten i arbetet legat på affärs- och avtalsutveckling. Ewa ett stort intresse i att utveckla affärsmodeller för goda samarbetsformer mellan beställare och leverantör. Ewa har även mycket god erfarenhet av att driva stora projekt.