Våra samarbetspartners

do-be consulting har utvecklat ett rikt nätverk av kompetenta och erfarna konsulter. Här presenteras några dedikerade konsulter som precis som vi drivs av att hjälpa företag och organisationer att hantera och genomföra framgångsrika förändringar.

Nedan ser ni ett urval av våra kvalificerade samarbetspartners

Niklas Ansgariusson

Senior Konsult
niklas.ansgariusson@do-be.se, +46 730 21 13 55

Niklas har som fokusområde att utveckla tjänste- och serviceverksamheter där han har en förmåga att identifiera potentialer som tidigare kanske förbisetts eller underskattas. Han har arbetat i de mest skiftande miljöer och sammanhang. Niklas har fått sin erfarenhet från bland annat fastighetsbranschen, myndigheter, hälso- och sjukvårdsorganisationer och kommuner.

Catherine Hailes

Expert
+46 705 98 78 98

Med över 17 års erfarenhet av att arbeta med varumärkesutveckling och marknadskommunikation, ligger Catherines styrka i varumärkesstrategi. Hon har fått sin erfarenhet från internationella kommunikationsbyråer och har arbetat med bland andra AstraZeneca, Ferring, Trelleborg AB, MAQUET, Lund Life Science Incubator, Milestone Systems och Nolato. Under de senaste 3 åren har Catherine drivit egen konsultverksamhet och i år har hon tillsammans med en partner lanserat en kommunikationsbyrå – som heter Small Agency. www.smallagency.se

Michael Wiegert

Senior konsult
michael.wiegert@do-be.se, +46 707 502 111

Michael (Micha) adderar drygt 20 års erfarenhet till firman från konsultorganisationer som Booz Allen Hamilton, Capgemini Consulting och Informatics/Trinovo, men även från flera positioner som VD i medelstora företag samt från egna företag. Micha har en stor erfarenhet från internationell verksamhetsutveckling och entreprenörskap, gärna i kombination med IT. Huvudsakligt fokus ligger på ledningsstöd av strategiska frågor, kostnadsoptimering/ resultatförbättringar, utifrån och in-perspektiv, IT-management (strategi, organisation, effektivitet), projektledning, kommunikation och förändringsarbete.

Helena Kubicek Boye

Expert
+46 735 270 040 

Helena är leg psykolog, KBT-terapeut och har över tio års erfarenhet som konsult och behandlare inom företagshälsovård, vårdcentral, psykiatri och som föreläsare. I hennes uppdrag ingår verksamhetsutveckling, ledarskapsutveckling samt specifika frågeställningar såsom konflikthantering. Helena har även skrivit böckerna Konsten att sova(2016) samt Från depp till Pepp med kost, motion och sömn (2016) i vilka ämnen hon även föreläser. Hon har varit med om att starta upp ett företag inom e-hälsa, Prisats som Årets Nytänkare samt varit nominerad till Stora Psykologipriset.  

Anne-Marie Lindman

Senior konsult
anne-marie.lindman@do-be.se, +46 760 26 15 08 

Anne-Marie anlitas ofta som stöd till chefer/ledare i deras roller att leda i förändring. Hon har en bakgrund från olika linjeroller med personalansvar och som managementkonsult med fokus på förändringsledning och verksamhetsutveckling. Anne-Maries förmåga att snabbt sätta sig in i nya och komplexa situationer, kreativitet, engagemang och inspiration är viktiga egenskaper som bidragit till att hon framgångsrikt genomfört förändringsresor i utmanande miljöer. Anne-Marie har bland annat fått sin erfarenhet från Sandvik, PostNord, Ikea och Tetra pak.

Emilie Widarsson

Senior konsult
emilie.widarsson@do-be.se, +46 702 660 266 

Emilie har en civilekonomexamen i organisation och ledning från Handelshögskolan i Stockholm. Genom sin bakgrund som produktchef och managementkonsult kan hon bidra med en analytisk kompetens kompletterat med expertis inom samtalsledning baserad på både utbildning och bred erfarenhet. Hennes specialområden är värderingsbaserad styrning och ledning, konflikthantering och samtalsledning. Emilie arbetar både med offentlig och privat sektor, och med allt från coachning av enskilda individer upp till samtalsledning av flera hundra personer.

Ewa Rosén

Senior konsult
ewa.rosen@do-be.se, +46 705 959 067 

Ewa har i över 25 år arbetat med kollektivtrafik i olika roller, senast som upphandlingschef på Skånetrafiken. Arbetet har bl.a inneburit ansvar för upphandlingar med buss, tåg och taxi – avtal som idag tillgodoser Skånes invånare med kollektivtrafik. Utöver upphandlingsrättslig ansvar har tyngdpunkten i arbetet legat på affärs- och avtalsutveckling. Ewa ett stort intresse i att utveckla affärsmodeller för goda samarbetsformer mellan beställare och leverantör. Ewa har även mycket god erfarenhet av att driva stora projekt.

Svante Osbeck

Senior konsult
svante.osbeck@do-be.se, +46 700 822 763 

Svante har en kandidatexamen inom organisationspsykologi och gedigen erfarenhet från bland annat Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen och Göteborgs Stad. Med sin bakgrund som HR-strateg, utbildningsledare samt intern och extern organisationskonsult kan han bidra med stor erfarenhet inom ledar-, grupp och organisationsutveckling. Efter att ha varit processledare för ett antal större förändringsresor inom stora organisationer besitter Svante ett kunnande kring komplex förändringsledning som är värdefull i dagens föränderliga värld. Hans specialområden är värdebaserad styrning, utvecklande ledarskap, strategisk organisationsutveckling, förändringsledning, grupputveckling samt målstyrning.  

Maria Lomholt

Senior konsult
maria.lomholt@do-be.se, +46 705 228 850

Med nästan 30 års erfarenhet av marknadsföring och kommunikation med operativt ansvar har Maria bred kompetens kring att leda kommunikationsarbete från strategi till kreativa lösningar. Hon driver processer för kreativa team samt håller utbildningar i syfte att öka vikten och värdet av en organisations kommunikationsinsatser.

Cecilia Wallersköld

Senior konsult
cecilia.wallerskold@do-be.se

Cecilia har lång och bred erfarenhet av såväl ledarskap som affärsutveckling, senast från drygt 11 år på Stratiteq, där hon som del av ledningsteamet byggt och utvecklat ett lönsamt och starkt bolag och varumärke. Genom att verka mitt i digitaliseringen har hon gedigen insikt i och förståelse för dess drivkrafter, möjligheter och utmaningar. Cecilia tar ett stort ägarskap i förändringsprocesser, har förmåga till kritisk granskning och ställer de obekväma frågorna på ett tydligt och positivt sätt. Hon är en kraftfull och positiv affärskonsult, ledare och lagspelare som får saker att hända genom att göra det svåra enkelt.
Som affärskonsult har Cecilia arbetat med ett stort antal företag och branscher i varierande roller och typer av förändringsprojekt. Hon brinner för CRM och kundperspektivet, att förstå kundens eller medarbetarens verkliga utmaningar och behov för att omsätta det i lösningar, konkret affärs-/verksamhetsnytta och bästa möjliga kundupplevelse.

Frida Ängskulle

Senior konsult
frida.angskulle@do-be.se, +46 708 836 386

Frida är utbildad civilingenjör. Hon har sitt ursprung i industrin med erfarenhet från teknik- och produktutveckling samt produktion, inköp och kvalitetsutveckling från stora internationella företag som IKEA och Baxter samt SMEs och innovativa startups. Vidare har hon erfarenhet utav affärsutveckling och sälj, ledarskap och företagsledning samt kompetensförsörjning från ledande positioner i resultatintensiva branscher, som affärsrådgivare och managementkonsult inom det svenska innovationssystemet och som entreprenör. Frida är även utbildad inom flertalet verktyg/modeller för innovations- och affärsutveckling, förändringsledning samt företagsledning och ledarskap. Med sin breda erfarenhet är Frida uppskattad som rådgivare, interim chef samt seniorkonsult – med tydligt fokus på tillväxt och konkurrenskraft!

Jan Zetterberg

Senior konsult
jan.zetterberg@do-be.se

Jan har fått sin erfarenhet från företag som ESAB, Samhall, Gas Control Equipment, Alvedoor International, Rheinhold & Mahla och som fristående konsult. Han har haft roller inom logistik, SCM, produktionsstyrning, produktionsteknik, divisions- respektive koncernledning ledning i och av internationella organisationer och har gedigen entreprenöriell erfarenhet av att driva tillväxt, förändring och omstrukturering i både större och mindre sammanhang. Jans fokus ligger på organisatoriskt förändringsarbete genom kombinerad affärsutveckling, kommunikation och organisatoriska förändringar för att frigöra kraften i organisationen. Han har utifrån sin exceptionella internationella erfarenhet från samtliga kontinenter ett holistiskt synsätt som kombinerat med sin analytiska och kommunikativa förmåga och strategiska perspektiv genomförande med förändringsledning.

Knowit Insight syd

Vi har ett nära samarbete med Knowit Insight Syd AB. Knowit Insight är managementkonsulter som förenar kreativ styrka och strategisk kompetens med passion för teknologi. De drivs av att göra morgondagen lite bättre än igår med stöd av digitalisering och innovation. Det gör de genom att erbjuda ett nära stöd till kunder i deras utveckling av strategi och innovation, framtidens organisation, datadriven tillväxt, effektivitet och automation samt cybersäkerhet och juridik. De har också ett starkt team som arbetar med utveckling och realisering av digitala lösningar inom digital hälsa. De som vi ser vårt samarbete som oerhört värdefullt – då vi både kan komplettera och stärka varandra för att ge bästa värde till våra kunder.    

Fredrik Roeck Hansen

Senior konsult
fredrik.roeck.hansen@do-be.se, +46 729 241 974

Fredrik har fått sin erfarenhet från organisationer såsom Hansen&Kompani, Sara Lee/DE, The Walt Disney Company, Cap Gemini, Ernst&Young, COOP, Drott AB, NCC Property Development Nordic, Stockholms Stad, Vägverket, Trafikverket och Castellum. Han har en mycket god förmåga att formulera strategiska vägval och att konkretisera dessa för realisering. Fredrik har en väl utvecklad kompetens kring omvärlds- och marknadsanalyser och har ett särskilt stort intresse för att ta vara på varje organisations samlade förmågor.

Ingrid Alveteg

Senior konsult
ingrid.alveteg@do-be.se +46 739 737 971 

Ingrid har fått sin erfarenhet från chefspositioner och konsultroller inom främst Medtech, Telecom och Försäkring men även inom Kommunal förvaltning och Verkstadsföretag. Som ledare i tekniktunga internationella företag som Ericsson och St Jude Medical med hög teknisk och organisatorisk komplexitet är hon van att hantera mycket information, många olika intressenter och deras krav på produkter och resultat. Ingrid arbetar med allt från tidig innovation, R&D, produktion, försäljning samt olika kvalitetssystem. Som linjechef, interimschef, organisationskonsult och ledarskapsutvecklare verkar hon inom olika branscher och tar sig an ledarroller på olika nivåer med krav på både strategisk och operativ ledning. Ingrid främsta fokus är att leda hållbar förändring där hon lägger lika stor vikt på verksamhetens strategiska mål och resultat som hur förändringar drivs och implementeras i organisationer. Hon är en van chefscoach som kombinerar sin civilingenjörsutbildning med lång erfarenhet inom organisationsutveckling och ledarskap.