Thomas Kanestad leder sustainability workshop på Svenska handelskammaren i New York!

goal17

do-be consulting kan stolt berätta att Thomas Kanestad är inbjuden till konferensen Sustainology  som anordnas av Svenska handelskammaren i New York den 13 november. Under Sustainology träffas framstående entreprenörer, beslutsfattare och disruptiva företag för att diskutera hur FN:s globala hållbarhetsmål #17 kan realiseras på temat framtidens mat och hållbarhet. Thomas kommer att leda workshopen ”How to create value by caring for soft values” där han tillsammans med Katarina Strandberg från SE Forum presenterar en modell för att utvärdera mjuka och hårda KPI:er i beslutsfattande.  Under workshopen kommer deltagarna även få arbeta med två interaktiva case från ICA.