Retail i fokus

Digitaliseringen har aktualiserat stora förändringar inom retail-branschen de senaste åren. Med digitaliseringen skapas nya förutsättningar, marknader och konsumtionsbeteenden vilket kräver nya typer av styrning, processflöden, kulturer, affärsmodeller och tankesätt.

Vi på do-be consulting har god kännedom om förändringsledning inom branschen och hur man bäst kan anpassa sin verksamhet för att möta framtiden i en digitaliserad värld. do-be consulting har, förutom projekt- och förändringsledare med gedigna kunskaper, även ett antal experter med lång erfarenhet från olika ledande roller inom retail. Vi kan därmed stödja er i såväl specifika som mer generella utmaningar utifrån flera perspektiv.

Klicka dig vidare till presentationen så visar vi ett kort exempel på vanliga utmaningar och hur vi kan bidra till att skapa hållbara lösningar för er verksamhet.

https://ptdrv.linkedin.com/4400q02