Ramavtal Region Skåne

do-be consulting AB är glada att ha tecknat avtal med Region Skåne kring konsulttjänsten Näringslivsutveckling och regional utveckling. do-be consulting skall stödja Region Skåne med utvecklingsfrågor, planeringsstrategier, infrastruktur och miljö samt näringslivsutveckling. Avtalet löper till 2014-08-31.