VA SYD – ansluta ny verksamhet

Utmaning​:

VA SYD – levererar friskt dricksvatten, renar avloppsvatten och har hand om avfallshantering åt mer än en halv miljon människor. VA SYD är ett kommunalförbund i stark expansion och behövde ett strukturerat angreppssätt för att ansluta nya VA verksamheter för att stå starka i den förestående och fortsatta expansionen.​

Uppdrag​:

Stödja VA SYDs projektledare att skapa en lyckad anslutning av Eslöv VA verksamhet och utveckla en process och arbetsmodell för den fortsatta expansionen.​

Angreppssätt​:

Vi tog vår utgångspunkt från effekterna av de tidigare sammanslagningarna och skapade en helhet av detta. Det var viktigt för Eslöv att bättre veta vad de skulle bli en del av. Detta gjordes i en serie av Work Shops med en engagerad ledning och medarbetare inom VA SYD. Efter detta skapades en projektmodell med tydligt ägarskap i olika delprojekt. Sammanlagt var drygt 80 personer involverade i projektet, som löpte under 9 månader.​

Resultat​:

Eslövs verksamheten införlivades i VA SYD på ett mycket framgångsrikt vis. Det skapades en ”Vi-känsla” från start och VA SYD har nu en beprövad modell för den fortsatta expansionen​.

Kategori
Förändringsledning