Sparbank – tydliggöra produkt- och tjänsteprocesser

Utmaning​:

Sparbankens  grundläggande strategi och affärsmodell är att möta sina kunder med kvalificerad rådgivning. Efter sammanslagningen mellan två banker växte behovet av att göra en genomlysning av verksamheten och generera förslag på hur tid kunde frigöras ute i kontorsnätet.​

Uppdrag​:

Stöd Banken att sätta upp och genomföra en förstudie för att generera tydliga aktiviteter och projektdirektiv. Förstudien skall genomlysa centrala processer inom service och support samt kundprocesser inom Spara, Låna och Betala.​

Angreppssätt​:

Fokus lades på att belysa och kommunicera sammanhanget – att helheten i detta läge var viktigare än delarna. Förslagen som kom fram dokumenterades i tydliga och nyttobaserade styrkort som en stark och dedikerad styrgrupp snabbt kunde ta ställning till och följa upp.​

Ett flertal uppdrag och projekt följde förstudien, såsom att roller och ansvar förtydligades på huvudkontoret, serviceprocesserna blev mer tjänstebaserade och ändamålsenliga, supportorganisationer omstrukturerades för att bättre möta medarbetarnas beröringspunkter mot kunderna.​

Resultat​:

Tydligare produkt- och tjänsteprocesser kunde införas varför tid kunde frigöras ute i kontorsnätet till kvalificerad rådgivning för prioriterade kunder.​

Kategori
Analyser