do-be consulting stödjer Skånetrafiken i en av deras största upphandlingar – drift och underhåll av Pågatåg 2018-2026

Skånetrafiken upphandlar nytt avtal för både drift och underhåll av Pågatågen för perioden 2018-2026. Avtalet uppskattas till ett värde av ca 700 Mkr årligen. Upphandlingen är unik i sitt slag inom kollektivtrafikbranschen, då den omfattar drift, underhåll, ersättningstrafik och stationsunderhåll i samma avtal. Målet är att få fler och nöjdare kunder i Pågatågstrafiken.

Handläggningen och utvärderingen är omfattande och ställer höga krav på korrekta bedömningar. För detta samordnar Upphandlingsenheten inom Skånetrafiken samtliga involverade i processen, bl.a. ansvariga för drift, underhåll och ersättningstrafik, controller, jurister, tidtabellsplanerare, affärsområdeschef.

Skånetrafiken har givit do-be consulting uppdraget och förtroendet att stödja denna process genom att samordna, dokumentera och verifiera i samtliga steg från frågor/svar till utvärdering. do-be consulting bistår även kring verifiering av avtalshandlingarna inför tecknande av samarbetsavtal. Innan Midsommar beräknas ett tilldelningsbeslut vara klart.

do-be consulting är den nya generationens managementkonsultbolag som skapar bestående värden för sina kunder