Nu lanseras Företagslots i Malmö stad

Malmö stads företagare och entreprenörer kommer från och med den 3 september i år att få en ingång till Malmö stads näringslivsrelaterade tjänster. Marknadsföringen av detta är i full gång och gemene man kan läsa om denna händelse på affischer som sätts upp i hela staden. Målet med Företagslotsen är att förenkla för kunderna att etablera eller utveckla verksamheter i staden. Initialt sker detta i form av en pilot för att lära och forma denna Företagslots så att den på bästa sätt möter upp mot kundernas behov och förväntan. do-be consulting stödjer Näringslivskontoret i Malmö stad med projektledning och metodstöd i detta arbete.