Kanalstrategi

Vi har fått förtroendet av ett bank och försäkringsbolag att definiera deras tjänst- och kanalstrategi. Vårt uppdrag är att definiera vision och strategi kring främst digitala medier. Sammanlagt skall fem distributions- , marknadsförings- och säljkanaler kopplas mot befintliga processer.  I detta arbete identifieras även marknadstrender. En handlingsplan som sträcker sig över en femårsperiod skall tas fram och presenteras för koncernledningen.