Verksamheten visade tydliga tecken på behov av att effektivisera underhållsprocesser inom underhållsenheten och det största affärsområdet hos CMP. Det fanns en diskrepans mellan kundbehovet och tjänsteutbudet.