do-be consulting i nytt ramavtal med Malmö stad

Vi på do-be consulting AB är glada över vårt nya ramavtal med Malmö Stad i upphandlingen för management- och organisationskonsulter. do-be consulting skall stödja ledningsgrupper och team med:

  • Förändringsprocesser
  • Grupputveckling och grupprocess
  • Hantering och förebyggande av konflikter
  • Kommunikation och feedback
  • Arbete med organisationskultur
  • Samarbets- och arbetsformer
  • Roller, uppdrag och ansvar
  • Verksamhets- och organisationsförståelse
  • Gemensamma målsättningar

Avtalet löper till 2018-05-15