do-be consulting deltar på KOMMEK mässan 20-21 augusti i Malmö

Hjärtligt välkomna till vår spännande monter. Där kommer vi att prata om nyttovärderingar (definiera beslut), förändringsledning (genomföra beslut) och hemtagningsmodeller (följa upp resultat av beslut). I vår monter kommer ni att träffa våra seniora konsulter som kommer dela med sig av sina erfarenheter inom området.