Nyheter

ESF-stöd möjliggör innovativ utbildning för personal inom LSS-

ESF-projekt möjliggör innovativ utbildning för personal inom LSS − funktionsstödförvaltningen i Malmö stad en attraktiv arbetsgivare

För att locka, utveckla och behålla sina anställda ville funktionsstödsförvaltningen i Malmö stad erbjuda innovativ intern kompetensutveckling. Den pedagogiska modellen för detta byggde på en kombination av ”flipped classroom” (webbaserade föreläsningar), arbetsplatsnära stöd samt normbrytande ledarskap. För detta avsåg de söka stöd från europeiska socialfonden (ESF). Förvaltningen behövde dels stöd i att göra klart projektplan…

Effektiviseringshöjningar- ett medel för att nå välfärdsmål i offentlig sektor

Svenskt Näringsliv tar i en debattartikel nyligen upp ett aktuellt ämne med referens till SKLs aktuella Ekonomirapport. Den belyser kommuner- och landstings utmaningar att möta ett ökat behov av välfärdstjänster, samtidigt som befolkningen blir äldre och det relativa skatteunderlaget lägre. Rapporten pekar på behov av stöd från staten såväl som skattehöjningar. Svensk Näringslivs chefekonom Bettina…

SE Forum – ett spännande uppdrag

SE Forum är en organisation med 15 års historia av att jobba med Socialt Entreprenörskap. SE Forum är framförallt känt för sina globala acceleratorprogram, Outreach, åt SIDA där ca 130 entreprenörer från hela världen utvecklats och inspirerats under de 5 år som programmet genomförts. SE Forum tror på entreprenörskapet som en viktig pusselbit i att…

Vi söker hyresgäster till vårt fina kontor i centrala Malmö!

Är ni ett fåmansföretag alternativt jobbar i ett stort bolag som behöver ett mindre rum för att arbeta på distans? Just nu finns ett fint rum ledigt för uthyrning i våra lokaler vid Gustav Adolfs torg i Malmö. Läs mer via nedanstående länk: https://objektvision.se/Beskriv/198001405

do-be consulting- stöd i Malmö stads arbete med nya dataskyddsförordningen (GDPR)

”do-be consulting har haft en betydande roll i det framgångsrika genomförandet av GDPR-programmet”, säger Bo Källmark, strateg på stadskontoret i Malmö stad. Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen ikraft inom EU. För att kunna leva upp till förordningen har Malmö stad bedrivit ett program under hela 2018. Programmet har syftat till att säkerställa…

En mix av hållbarhet och teknologi skapar framtidens matinnovationer!

SE-Forum och do-be consulting hade förra veckan äran att deltaga i Sustainology Summit, organiserat av SACCNY (Svenska handelskammaren i New York) och förde där diskussioner med fokus på mat, innovation, teknologi och hållbarhet. Vår konsult Thomas Kanestad ledde tillsammans med Katarina Strandberg, Styrelseledamot i SE-Forum, en workshop på temat ”How to create value by caring…

Bizfullness

Förändring är mer regel än undantag i dagens organisationer. Förändring drivs bland annat av digitaliseringen, den fortsatta globaliseringen, ökad transparens, och inte minst av krav på hållbarhet i alla dimensioner, från sociala till nya cirkulära affärsmodeller och användandet av våra naturresurser. Som ledare ställs du inför många olika utmaningar där du skall kunna kombinera affärs-…

Retail i fokus

Digitaliseringen har aktualiserat stora förändringar inom retail-branschen de senaste åren. Med digitaliseringen skapas nya förutsättningar, marknader och konsumtionsbeteenden vilket kräver nya typer av styrning, processflöden, kulturer, affärsmodeller och tankesätt. Vi på do-be consulting har god kännedom om förändringsledning inom branschen och hur man bäst kan anpassa sin verksamhet för att möta framtiden i en digitaliserad…

Thomas Kanestad leder sustainability workshop på Svenska handelskammaren i New York!

do-be consulting kan stolt berätta att Thomas Kanestad är inbjuden till konferensen Sustainology  som anordnas av Svenska handelskammaren i New York den 13 november. Under Sustainology träffas framstående entreprenörer, beslutsfattare och disruptiva företag för att diskutera hur FN:s globala hållbarhetsmål #17 kan realiseras på temat framtidens mat och hållbarhet. Thomas kommer att leda workshopen ”How to…