Under pandemin har många företag fått ändra om till att bli 100 % digitala. Nu när restriktionerna har släppt kommer det ställas nya krav på  hur ledningsgrupper ska mobilisera organisationen och skapa anpassningar för medarbetarna i det nya normala...

Svenskt Näringsliv tar i en debattartikel nyligen upp ett aktuellt ämne med referens till SKLs aktuella Ekonomirapport. Den belyser kommuner- och landstings utmaningar att möta ett ökat behov av välfärdstjänster, samtidigt som befolkningen blir äldre och det relativa skatteunderlaget lägre. Rapporten pekar på behov av...

Förändring är mer regel än undantag i dagens organisationer. Förändring drivs bland annat av digitaliseringen, den fortsatta globaliseringen, ökad transparens, och inte minst av krav på hållbarhet i alla dimensioner, från sociala till nya cirkulära affärsmodeller och användandet av våra naturresurser. Som ledare ställs du...