Must win battles för Unibake Holding A/S

Bakgrund/utmaning

 • Lantmännen förvärvade i juni 2015 VAASAN Group, ett ledande företag inom bageribranschen i Finland. Nettoomsättning motsvarande EUR 400 miljoner inom bake-off, knäckebröd och färskt bröd.
 • Efter första fasen i integrationsarbetet så följde en förändringsresa där man så snart som möjligt ville hämta hem effekterna av förvärvet.
 • I företagets övergripande strategi hade ledningen definierat ett antal “Must Win Battles”, där ett av dessa är att bli en organisation i världsklass.

Uppdrag och angreppsätt

do-be consulting fick i uppdrag att stödja HR Direktören att globalt sätta upp ett HR Excellence Program 2016 – 2020. do-be consulting ansvarade för fyra av de valda delprojekten. Detta innebar bland annat att ta fram och koordinera:

 • ledarskapsprogram, HR – IT verktyg (EasyCruit, eCampus, HR Team site)
 • utvärdering och utbildningsplan
 • code of conduct och Compliance program uppföljning
 • etablera en struktur för kunskapsdelning
 • undersökning och förberedelse av pre-study för byte av HR system

Resultat

Aktiviteter för att ta hem effekter möjliggjordes genom:

 • Koordinering och planering av ett globalt ledarskapsprogram Etablerade en struktur för samarbete och uppföljning inom HR globalt. Detta innefattade design av nya arbetssätt.
 • Gemensamma och nya KPI:er infördes och samtliga HR enheter jobbar nu på ett likartat vis. En ny kultur har etablerats kring styrning och uppföljning av HR organisationen.
 • Utbildningsplan i HR relaterade system för den globala HR gruppen etablerades.
 • Global webbundersökning kring nuläge och framtida krav samt analys av dessa. Modellen blev sedan normgivande inom hela organisationen för utrullning även till andra divisioner.
See more references