Företagslots i Malmö Stad – underlätta företagandet i staden

Utmaning:

Malmö stad med 20 000 anställda har en starkt decentraliserad organisation och ur kundens perspektiv är det mycket svårt att hitta rätt bland funktioner och personer inom den kommunala organisationed. Genom att skapa en Företagslots skapas en väg in och olika förvaltningar skall samverka för att ge ett samlat svar till kundgruppen befintliga och blivande företagare och entreprenörer i Malmö stad.

Uppdrag:

Skapa en funktion och process för att möta kundernas behov på deras villkor samt skapa ägarskap för lösning hos involverade förvaltningar. Ändra attityd och synsätt, öka kunskap om varandras verksamheter och processer och träna de anställda i kundbemötande.

Angreppssätt:

Säkrade först och främst ett starkt ägarskap från Stadskontoret. Fokuserade på att blanda kompetenser i kundbemötande och experter i handläggning samt att definiera och förankra en modell kring en sammanhållen kundprocess – där roller och ansvar tydligt framgick. Prioriterat var även intern kommunikation från ägarna till projektet i förening med extern marknadsföring.

Resultat:

En väl fungerande Företagslots där kvalitén har förbättrats och kundnöjdheten och trivseln hos medarbetarna har ökat. Malmö stad är numera den enda kommunen i Sverige som mött upp emot den standard för kommunal företagslotsning som definierats i rapport framtagen av Swedish Standards Institute, SS-884000:2012.

See more references