Apotek Hjärtat – övertag av 206 apotek

Utmaning​:

Under ett begränsat antal veckor skulle Apotek Hjärtat etablera sin infrastruktur vid övertagandet av 206 apotek från Apoteket AB. Flertalet utförare skulle samordnas och hänsyn skulle tas till både säkerhet, regelverk och specifik tågordning för de olika insatserna.​

Uppdrag​:

Leda utförandeprocessen kring infrastruktur, back office samt starta upp processer för kringliggande verksamhet såsom etablering av en supportfunktion​​

Angreppssätt​:

​Tiden var mycket knapp. Genom regelbundna och täta uppföljningar med interimsledningen för Apotek Hjärtat, och med samtliga utförare, skapades en tydlig handlingsplan och engagemang från samtliga parter. Utmaningar kunde hanteras omgående.​

Resultat​:

​Inom utsatt tid hade samtliga apotek fått ny infrastruktur och back office.​

See more references