• Alla
  • Artikel
  • Evenemang
  • I fokus
  • Kunder
  • Medarbetare

För att locka, utveckla och behålla sina anställda ville funktionsstödsförvaltningen i Malmö stad erbjuda innovativ intern kompetensutveckling. Den pedagogiska modellen för detta byggde på en kombination av ”flipped classroom” (webbaserade föreläsningar), arbetsplatsnära stöd samt normbrytande ledarskap. För detta avsåg de söka stöd från europeiska socialfonden...

Svenskt Näringsliv tar i en debattartikel nyligen upp ett aktuellt ämne med referens till SKLs aktuella Ekonomirapport. Den belyser kommuner- och landstings utmaningar att möta ett ökat behov av välfärdstjänster, samtidigt som befolkningen blir äldre och det relativa skatteunderlaget lägre. Rapporten pekar på behov av...

SE Forum är en organisation med 15 års historia av att jobba med Socialt Entreprenörskap. SE Forum är framförallt känt för sina globala acceleratorprogram, Outreach, åt SIDA där ca 130 entreprenörer från hela världen utvecklats och inspirerats under de 5 år som programmet genomförts. SE...

Förändring är mer regel än undantag i dagens organisationer. Förändring drivs bland annat av digitaliseringen, den fortsatta globaliseringen, ökad transparens, och inte minst av krav på hållbarhet i alla dimensioner, från sociala till nya cirkulära affärsmodeller och användandet av våra naturresurser. Som ledare ställs du...