Är vår samarbetsmodell något för dig?

Är du egenföretagare och managementkonsult – men saknar stimulerande och kompetenta kollegor att utbyta erfarenheter med? Eller är du idag erfaren konsult på ett större managementkonsultbolag och vill prova att ta karriären vidare i egen verksamhet?

Genom ett samarbetsavtal med oss har du möjlighet att dra nytta av de fördelar de innebär att vara en del i vårt bolag och arbeta med kompetenta och erfarna konsulter – samtidigt som du behåller din frihet och har möjlighet att själv påverka vilka uppdrag du får och vilken beläggning du önskar från tid till annan.

Vår samarbetsmodell inspirerar till delaktighet – i utvecklings- och säljarbete, kompetensutveckling och ökad kvalitet i uppdrag.

Vad vi erbjuder dig som samarbetspartner (i urval):

  • Aktivt säljstöd och administration inför och i uppdrag
  • Kontorsplats på centralt belägna kontor i Malmö eller Stockholm
  • Möjlighet att regelbundet delta i interna utbildnings- och kunskapsutvecklingsaktiviteter.
  • Profilmaterial och Ansvarsförsäkring
  • Tillgång till ramavtal med ett antal högintressanta kunder samt kunskapsdatabas
  • Presentation på hemsida och marknadsföring i do-be consultings sociala kanaler

Detta och mer ingår i vårt upplägg utan kostnad. Intäkterna från vår sida kommer av de uppdrag vi kan skapa och utveckla tillsammans.

Om samarbetet fungerat väl och enligt förväntan över tid finns på sikt möjlighet till delägarskap för samarbetspartner genom förvärv av aktie i do-be consulting AB.

Vår förväntan på dig som samarbetspartner:

  • Att du delar vår värdegrund och agerar i enlighet med våra policies- i och kring uppdrag. Läs mer här på vår hemsida.
  • Att du aktivt arbetar enligt de riktlinjer vi har i vårt kvalitetsledningssystem och uppförandekod
  • Att du engagerar dig i säljaktiviteter samt konceptutveckling för våra tjänster.
  • Att du har ett prestigelöst förhållningssätt och delar med dig av ditt nätverk och kompetens till övriga medarbetare och samarbetsparters inom bolaget.

Om ovanstående låter intressant för dig – klickar du dig vidare på följande länk. På den sida du kopplas till får du svara på ett antal frågor, göra en personlighets- och värdegrundstest samt ladda upp CV och annat material du vill att vi tittar på. Efter detta kommer du inom två till tre veckor kontaktas av oss.

Hoppas att detta låter intressant. Vi ser fram emot att höra från dig!

Bästa hälsningar

Anders Holmquist/VD och grundare