Vårt Advisory Board

Vårt Advisory Board består av dessa mycket kvalificerade personer. Vi träffas 6-8 gånger om året och samtalar hur do-be consulting fortsatt ska utvecklas och befästa sin position som den nya generationens managementkonsultbyrå.

Ulf Kullenius

Småföretagare genom större delen av livet, varit lärare, skolledare, delägare i tillverkande företag, internationella IT-bolag, konsultbolag och numera verksam inom ett bolag som tillverkar biomaterial som kan ersätta 80% av all plast i världen.

Madelaine Debrif

Tidigare befattningar bl a Kontorschef Baker Tilly Malmö Lund, HR Dir International DJO, HR Manager CefarCompex, Koncernekonomichef Skandinavisk Press. Numera konsult inom HR och Ekonomi.

Kjell Ulmfeldt

Tidigare styrelsemedlem i ett flertal företag i samband med outsourcingaffärer och CEO för Capgemini i Sverige, Tyskland, Norge och Danmark.

Numera konsultuppdrag inom företag och organisationer bl.a Sparbanken Syd och Ystad Sweden Jazz Festival.

Hanna Holmquist

Hanna arbetar som kommunikationskonsult på kommunikationsbyrån Geelmuyden Kiese i Stockholm. Hon jobbar där med kunduppdrag inom såväl marknadskommunikation som corporate communications inom flertalet olika branscher. Hon har varit medlem i styrelsen för do-be consulting AB sedan starten 2010.

Thore Ohlsson

Tidigare befattningar: VD och Koncernchef för Aritmos med bl.a. helägda bolagen ABU-Garcia, Etonic, Monark-Crescent, Stiga, Tretorn och Puma. Numera VD för Elimexo AB.

Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Friskvårdscenter, Thomas Frick och VLPN Holding. Styrelseledamot i Puma SE, Elite Hotels och Dafab.

Vårt Advisory Board

Vårt Advisory Board består av dessa mycket kvalificerade personer. Vi träffas 6-8 gånger om året och samtalar hur do-be consulting fortsatt ska utvecklas och befästa sin position som den nya generationens managementkonsultbyrå.

Ulf Kullenius

Småföretagare genom större delen av livet, varit lärare, skolledare, delägare i tillverkande företag, internationella IT-bolag, konsultbolag och numera verksam inom ett bolag som tillverkar biomaterial som kan ersätta 80% av all plast i världen.

Madelaine Debrif

Tidigare befattningar bl a Kontorschef Baker Tilly Malmö Lund, HR Dir International DJO, HR Manager CefarCompex, Koncernekonomichef Skandinavisk Press. Numera konsult inom HR och Ekonomi.

Kjell Ulmfeldt

Tidigare styrelsemedlem i ett flertal företag i samband med outsourcingaffärer och CEO för Capgemini i Sverige, Tyskland, Norge och Danmark.

Numera konsultuppdrag inom företag och organisationer bl.a Sparbanken Syd och Ystad Sweden Jazz Festival.

Hanna Holmquist

Hanna arbetar som kommunikationskonsult på kommunikationsbyrån Geelmuyden Kiese i Stockholm. Hon jobbar där med kunduppdrag inom såväl marknadskommunikation som corporate communications inom flertalet olika branscher. Hon har varit medlem i styrelsen för do-be consulting AB sedan starten 2010.

Thore Ohlsson

Tidigare befattningar: VD och Koncernchef för Aritmos med bl.a. helägda bolagen ABU-Garcia, Etonic, Monark-Crescent, Stiga, Tretorn och Puma. Numera VD för Elimexo AB.

Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Friskvårdscenter, Thomas Frick och VLPN Holding. Styrelseledamot i Puma SE, Elite Hotels och Dafab.