Vi strävar efter livsbalans

Att arbeta som managementkonsult kan många gånger vara prövande. Högt arbetstempo och snabba beslut tillhör vardagen. Vi tar oss an utmanande uppgifter och arbetstider kan bli både ojämna och skiftande till sin karaktär. Det är viktigt för oss på do-be consulting att vi över tiden upplever och känner att vi har en bra livsbalans. Vi tycker att det är viktigt att balansera arbete med privatliv. För mycket av det förra skapar instabilitet och kan få konsekvenser på olika plan. Målet för alla är att skapa balans, då detta skapar en positiv utveckling för alla parter.   

Från vår horisont som arbetsgivare gör vi allt vi kan för att anställda ska få en så bra livsbalans som möjligt. Vi lägger exempelvis endast i undantagsfall interna möten utanför normal arbetstid och vi tar stor hänsyn till konsultens livssituation när vi bemannar uppdrag. Konsulten har stor frihet att tillsammans med kunden bestämma vilka tider de skall vara fysiskt närvarande, vi strävar efter att odla ett öppet arbetsklimat och konsulter får vara delaktiga i att påverka företagets utveckling. Vi är flexibla när det kommer till att jobba hemifrån.

Vår arbetsmodell möjliggör att vi kan anta och hantera stora utmaningar hos kunden och ändå över tiden ha balans i våra liv. Det är utvecklande och ger en bra energi och närvaro vilket kommer våra kunder till gagn och uppskattas och värdesätts av våra konsulter.

Anders Holmquist och Mika Valtonen-André