Det är vi som är kärnan i do-be consulting
Välkommen att kontakta oss

Se våra Samarbetspartners

Se vårt Advisory Board

Anders Holmquist

VD & grundare do-be consulting, Senior Konsult
+46 708 77 01 26
anders@do-be.se

Anders har fått sin erfarenhet från företag och organisationer som: SEB, Malmö stad, COOP, Nokia, TDC, Cap Gemini, E.ON, E.ON ES, VA SYD, Sparbanken Öresund, Region Skåne. Han har en mycket god förmåga att utifrån komplexa sammanhang förtydliga och konkretisera problembilder så att bästa möjliga lösning kan utvecklas. Anders huvudintresse finns inom området kundhantering, tjänsteutveckling och kundrelationer (CRM), beslutsstöd, styrning  och processer.

Mika Valtonen-André

Vice VD do-be consulting, Senior Konsult
+46 708 67 09 13
mika@do-be.se

Mika har fått sin erfarenhet från företag och organisationer såsom: AstraZeneca, Gambro, Bona, DB Schenker, Doro, ESS, TDC, SONY, Findus, IKEA, Strålfors,  Capgemini, Metsä Tissue, Region Skåne, Malmö Stad, Smart Safety, E.ON, VA SYD och Lantmännen. Med en gedigen kunskap om hur verksamheter arbetar strategiskt med informationshantering (IM) och  teknologi, finns en talang för att göra det komplexa enkelt – utan att gå miste om vare sig detaljerna eller helheten. Huvudintresset är att förena verksamhet och IT med hjälp av styrning, processer, nyttoaspekter, informationshantering och arkitektur.

Anna Pankko

Senior Konsult
+46 708 54 11 26
anna.pankko@do-be.se

Anna har fått sin erfarenhet från företag och organisationer såsom: Malmö Stad, Motivationshuset, VA SYD, Bring, Handelsbanken och Lantmännen. Hon har god erfarenhet av projektledning, marknadsföring, CRM, organisationsutveckling analys och förändringsarbete. Specialiserad och intresserad av nulägesanalyser och kvalificerade mätningar såsom medarbetarundersökningar, kundmätningar och kvalitetsuppföljningar. I detta ingår även projektledning, analys och kravställning. Har haft uppdrag både i Sverige och utomlands.

Gabriella Sjöberg

Senior Konsult
+46 768 10 08 43
gabriella.sjoberg@do-be.se

Gabriella har fått sin erfarenhet från lednings- och konsultroller hos bland annat FN:s informationskontor, EU-kommissionen, London stad, flertalet skånska kommuner, Blekinge Tekniska Högskola, Apotek Hjärtat, Visma consulting, Acando consulting samt eget företag. Hon har gedigen bakgrund inom nationell- och internationell verksamhetsutveckling och fokus ligger på ledningsstöd i exempelvis strategiska frågor, projektledning, processutveckling, förändringsarbete samt analyser.

Magnus Svensson

Senior Konsult
+46 767 20 96 01
magnus.svensson
@do-be.se

Magnus har fått sin erfarenhet från projektledarroller och chefspositioner inom Swedbank, Sparbanken Öresund och Venture cup Syd. Magnus har en förmåga att på ett strukturerat vis utveckla företags kundrelationer och resultat på starkt föränderliga marknader. Med ett holistiskt synsätt arbetar Magnus med processutveckling, projektledning, kommunikation, analys och förändringsledning.

Thomas Roos

Senior Konsult
+46 73826 36 23
thomas.roos@do-be.se

Thomas har i över 10 års tid arbetat med Supply Chain Management och produktion där han i internationella miljöer utfört och infört en rad olika lösningar. Han har en förmåga att snabbt sätta sig in i en problemställning och att finna en konstruktiv väg mot en lösning. Thomas har innehaft roller som ledare, projektledare, specialist och planerare. Thomas har fått sin erfarenhet från företag som Scandlines, Scania CV, Lantmännen och Cloetta.

Thomas Pehrsson

Senior Konsult
+46 725 14 38 89
thomas.pehrsson@do-be.se

Thomas har fått sin erfarenhet från anställningar hos bland andra BorgWarner, HTC, Novo Nordisk, Cap Gemini Ernst & Young, Coca-Cola och ABB. Han har gedigen erfarenhet från ledande befattningar (ledning, finans, HR) inom flera olika branscher och kulturer. Thomas har en god förmåga att engagerat analysera, organisera och strukturera verksamheter med fokus på mål och kommunikation. Processförbättringar inom affärsplanering, ekonomistyrning och strategiskt HR-arbete är några av Thomas huvudintressen.

Marie Larsson

Senior Konsult
+46 730 82 50 85
marie.larsson@do-be.se

Marie har fått sin erfarenhet från verksamheter som Unilever, Ericsson, Mercedes, Sony Ericsson, Försäkringskassan, VA SYD och Acando Consulting. Fokus ligger på projekt-/programledning, processutveckling, förändringsledning samt  Supply Chain och hon har god erfarenhet av att arbeta i komplexa projekt och mångkulturella organisationer. Bland Maries karaktärsdrag finns struktur, energi, lösningsorientering och kommunikation.

Anita Mandal

Senior Konsult
+46 722 785 141
anita.mandal@do-be.se

Anita har en internationell bakgrund med genomförda uppdrag i Brasilien, USA, Sydafrika, Kanada och Europa. Med en stark förmåga att driva stora komplexa program inom utsatt tid, budget och resultat så har Anita en vana att ta sig an uppdrag som interimschef, upprättande av Shared Service Center, stora omstruktureringsprogram, re-allokering/flyttning av verksamheter mm. Anita har en förmåga att kommunicera så att alla människor oavsett bakgrund och utgångspunkter förstår vilket hon haft nytta av i sina roller som VD, Change Manager och Kvalitetsansvarig.

Lisa Grunder

Senior Konsult
+46 705 644 200
lisa.grunder@do-be.se

Lisa har haft roller inom affärsledning, produktledning, marknadsföring och projektledning i internationella miljöer. Hon har gedigen erfarenhet av att driva tillväxt och förändring i snabbrörliga och komplexa miljöer. Fokus ligger på projekt-/programledning, processutveckling, förändringsledning, beslutsstöd samt kommunikation och hon har god erfarenhet av att arbeta i komplexa projekt med många intressenter. Bland Lisas karaktärsdrag finns en stark analytisk förmåga, struktur, lösningsorientering och kommunikation.

Lisa har ett holistiskt synsätt där hon med sin analytiska och kommunikativa ådra kan kombinera strategiutveckling med förändringsledning och genomförande av satta strategier

 

Barbro Frisch

Senior Konsult
+46 709 154 540
barbro.frisch@do-be.se

Barbro har som chef, ledare och senior konsult fått sin erfarenhet bl a från företag som Swedbank, Posten, AstraZeneca, Skanska, Praktikertjänst och IKEA men även haft uppdrag i mindre start-up bolag.

Hon har en mycket god förmåga att leda i förändring och framgångsrikt genomföra förändring i komplexa uppdrag med många intressenter och affärsmässiga utmaningaralltid tillsammans med organisationen. Barbro är en strateg med bägge fötterna på jorden.

Hon har en gedigen kompetens inom förändringsledning, ledarskap, strategi, ledning & styrning, affärs- & verksamhetsutveckling.