Det är vi som är kärnan i do-be consulting
Välkommen att kontakta oss

Se våra Samarbetspartners

Se vårt Advisory Board

Anders Holmquist

VD & grundare do-be consulting, Senior Konsult
+46 708 77 01 26
anders@do-be.se

Anders har fått sin erfarenhet från företag och organisationer som: SEB, Malmö stad, COOP, Nokia, TDC, Cap Gemini, E.ON, E.ON ES, VA SYD, Sparbanken Öresund, Region Skåne. Han har en mycket god förmåga att utifrån komplexa sammanhang förtydliga och konkretisera problembilder så att bästa möjliga lösning kan utvecklas. Anders huvudintresse finns inom området kundhantering, tjänsteutveckling och kundrelationer (CRM), beslutsstöd, styrning  och processer.

Mika Valtonen-André

Vice VD do-be consulting, Senior Partner/Konsult
+46 708 67 09 13
mika@do-be.se

Mika har fått sin erfarenhet från företag och organisationer såsom: AstraZeneca, Gambro, Bona, DB Schenker, Doro, ESS, TDC, SONY, Findus, IKEA, Strålfors,  Capgemini, Metsä Tissue, Region Skåne, Malmö Stad, Smart Safety, E.ON, VA SYD och Lantmännen. Med en gedigen kunskap om hur verksamheter arbetar strategiskt med informationshantering (IM) och  teknologi, finns en talang för att göra det komplexa enkelt – utan att gå miste om vare sig detaljerna eller helheten. Huvudintresset är att förena verksamhet och IT med hjälp av styrning, processer, nyttoaspekter, informationshantering och arkitektur.

Anna Pankko

Senior Konsult/Partner
+46 708 54 11 26
anna.pankko@do-be.se

Anna har fått sin erfarenhet från företag och organisationer såsom: Malmö Stad, Motivationshuset, VA SYD, Bring, Handelsbanken och Lantmännen. Hon har god erfarenhet av projektledning, marknadsföring, CRM, organisationsutveckling analys och förändringsarbete. Specialiserad och intresserad av nulägesanalyser och kvalificerade mätningar såsom medarbetarundersökningar, kundmätningar och kvalitetsuppföljningar. I detta ingår även projektledning, analys och kravställning. Har haft uppdrag både i Sverige och utomlands.

Gabriella Sjöberg

Senior Konsult/Partner
+46 768 10 08 43
gabriella.sjoberg@do-be.se

Gabriella har fått sin erfarenhet från lednings- och konsultroller hos bland annat FN:s informationskontor, EU-kommissionen, London stad, flertalet skånska kommuner, Blekinge Tekniska Högskola, Apotek Hjärtat, Visma consulting, Acando consulting samt eget företag. Hon har gedigen bakgrund inom nationell- och internationell verksamhetsutveckling och fokus ligger på ledningsstöd i exempelvis strategiska frågor, projektledning, processutveckling, förändringsarbete samt analyser.

Magnus Svensson

Senior Konsult/Partner
+46 767 20 96 01
magnus.svensson
@do-be.se

Magnus har fått sin erfarenhet från projektledarroller och chefspositioner inom Swedbank, Sparbanken Öresund och Venture cup Syd. Magnus har en förmåga att på ett strukturerat vis utveckla företags kundrelationer och resultat på starkt föränderliga marknader. Med ett holistiskt synsätt arbetar Magnus med processutveckling, projektledning, kommunikation, analys och förändringsledning.

Thomas Roos

Senior Konsult
+46 73826 36 23
thomas.roos@do-be.se

Thomas har i över 10 års tid arbetat med Supply Chain Management och produktion där han i internationella miljöer utfört och infört en rad olika lösningar. Han har en förmåga att snabbt sätta sig in i en problemställning och att finna en konstruktiv väg mot en lösning. Thomas har innehaft roller som ledare, projektledare, specialist och planerare. Thomas har fått sin erfarenhet från företag som Scandlines, Scania CV, Lantmännen och Cloetta.

Thomas Pehrsson

Senior Konsult
+46 725 14 38 89
thomas.pehrsson@do-be.se

Thomas har fått sin erfarenhet från anställningar hos bland andra BorgWarner, HTC, Novo Nordisk, Cap Gemini Ernst & Young, Coca-Cola och ABB. Han har gedigen erfarenhet från ledande befattningar (ledning, finans, HR) inom flera olika branscher och kulturer. Thomas har en god förmåga att engagerat analysera, organisera och strukturera verksamheter med fokus på mål och kommunikation. Processförbättringar inom affärsplanering, ekonomistyrning och strategiskt HR-arbete är några av Thomas huvudintressen.

Marie Larsson

Senior Konsult
+46 730 82 50 85
marie.larsson@do-be.se

Marie har fått sin erfarenhet från verksamheter som Unilever, Ericsson, Mercedes, Sony Ericsson, Försäkringskassan, VA SYD och Acando Consulting. Fokus ligger på projekt-/programledning, processutveckling, förändringsledning samt  Supply Chain och hon har god erfarenhet av att arbeta i komplexa projekt och mångkulturella organisationer. Bland Maries karaktärsdrag finns struktur, energi, lösningsorientering och kommunikation.

Lisa Grunder

Senior Konsult
+46 705 644 200
lisa.grunder@do-be.se

Lisa har fått sin erfarenhet från företag som Telia och Com Hem. Hon har haft roller inom affärsledning, marknadsföring och projektledning i internationella organisationer och har gedigen erfarenhet av att driva tillväxt och förändring i snabbrörliga sammanhang.  Lisas fokus ligger på affärsutveckling, customer insight, projekt- och förändringsledning samt kommunikation. Hon har ett holistiskt synsätt där hon med sin analytiska och kommunikativa förmåga kan kombinera strategiutveckling-och genomförande med förändringsledning.

 

Barbro Frisch

Senior Konsult
+46 709 154 540
barbro.frisch@do-be.se

Barbro har som chef, ledare och senior konsult fått sin erfarenhet från företag som Swedbank, Posten, AstraZeneca, Skanska, Praktikertjänst och IKEA men även mindre start-up bolag. Hon har gedigen kompetens inom förändringsledning, ledarskap, strategi, ledning & styrning, affärs- & verksamhetsutveckling.
Barbro har en mycket god förmåga att leda i förändring och framgångsrikt genomföra förändringsresor i komplexa uppdrag med många intressenter och affärsmässiga utmaningar –alltid tillsammans med organisationen. Hon är en prestigelös strateg med god insikt i operativa utmaningar.

Thomas Kanestad

Senior Konsult
+46 790 753 553
thomas.kanestad@do-be.se

Thomas har fått sin erfarenhet från retailsektorn och medlemsorganisationer. Han en bakgrund som chef och ledare inom ICA-koncernen vilket gett honom gedigen erfarenhet inom IT-och affärsutveckling, hållbarhetsfrågor,värderingsarbete, digitalisering , affärsmodeller och förändringsledning.

Thomas har en mycket god förmåga att leda och genomföra förändringar i komplexa uppdrag; alltid i samklang med organisationen. Han växlar mellan strategiska och operativa perspektiv och är dessutom en mycket uppskattad och inspirerande föredragshållare.

 

 

Oskar Svensson

Konsult/VD assistent
+46 727 362 397
oskar.svensson@do-be.se

Oskar har fått sin erfarenhet från företag som Selleberga El, Adsensus, Solar AB och Absolut Vodka AB. Han har utbildning inom internationellt företagande och marknadsföring med fokus på hållbart entreprenörskap. Oskar har erfarenhet från projektarbete inom hållbar kommunikation och linjeroller i entreprenöriella företag. Han har även bidragit till innehåll i akademisk litteratur i form av studentlitteratur.
Oskar är strukturerad och lösningsorienterad och har en god förmåga att snabbt identifiera och analysera bakomliggande problem.