Det är vi som är kärnan i do-be consulting Välkommen att kontakta oss

Se våra Samarbetspartners

Se vårt Advisory Board

Anders Holmquist

VD & grundare do-be consulting, Senior Konsult +46 708 77 01 26
anders@do-be.se

Anders har fått sin erfarenhet från företag och organisationer som: SEB, Malmö stad, COOP, Nokia, TDC, Cap Gemini, E.ON, E.ON ES, VA SYD, Sparbanken Öresund, Region Skåne. Han har en mycket god förmåga att utifrån komplexa sammanhang förtydliga och konkretisera problembilder så att bästa möjliga lösning kan utvecklas. Anders huvudintresse finns inom området kundhantering, tjänsteutveckling och kundrelationer (CRM), beslutsstöd, styrning  och processer.

Mika Valtonen-André

Vice VD do-be consulting, Partner/Senior Konsult +46 708 67 09 13
mika@do-be.se

Mika har fått sin erfarenhet från företag och organisationer såsom: AstraZeneca, Gambro, Bona, DB Schenker, Doro, ESS, TDC, SONY, Findus, IKEA, Strålfors,  Capgemini, Metsä Tissue, Region Skåne, Malmö Stad, Smart Safety, E.ON, VA SYD och Lantmännen. Med en gedigen kunskap om hur verksamheter arbetar strategiskt med informationshantering (IM) och  teknologi, finns en talang för att göra det komplexa enkelt – utan att gå miste om vare sig detaljerna eller helheten. Huvudintresset är att förena verksamhet och IT med hjälp av styrning, processer, nyttoaspekter, informationshantering och arkitektur.

Anna Pankko

Senior Konsult/Partner +46 708 54 11 26
anna.pankko@do-be.se

Anna har fått sin erfarenhet från företag och organisationer såsom: Malmö Stad, Motivationshuset, VA SYD, Bring, Handelsbanken och Lantmännen. Hon har god erfarenhet av projektledning, marknadsföring, CRM, organisationsutveckling analys och förändringsarbete. Specialiserad och intresserad av nulägesanalyser och kvalificerade mätningar såsom medarbetarundersökningar, kundmätningar och kvalitetsuppföljningar. I detta ingår även projektledning, analys och kravställning. Har haft uppdrag både i Sverige och utomlands.

Gabriella Sjöberg

Senior Konsult/Partner +46 768 10 08 43
gabriella.sjoberg@do-be.se

Gabriella har fått sin erfarenhet från lednings- och konsultroller hos bland annat FN:s informationskontor, EU-kommissionen, London stad, flertalet skånska kommuner, Blekinge Tekniska Högskola, Apotek Hjärtat, Visma consulting, Acando consulting samt eget företag. Hon har gedigen bakgrund inom nationell- och internationell verksamhetsutveckling och fokus ligger på ledningsstöd i exempelvis strategiska frågor, projektledning, processutveckling, förändringsarbete samt analyser.

Magnus Svensson

Senior Konsult/Partner +46 767 20 96 01
magnus.svensson@do-be.se

Magnus har fått sin erfarenhet från projektledarroller och chefspositioner inom Swedbank, Sparbanken Öresund och Venture cup Syd. Magnus har en förmåga att på ett strukturerat vis utveckla företags kundrelationer och resultat på starkt föränderliga marknader. Med ett holistiskt synsätt arbetar Magnus med processutveckling, projektledning, kommunikation, analys och förändringsledning.

Marie Larsson

Senior Konsult +46 730 82 50 85
marie.larsson@do-be.se

Marie har fått sin erfarenhet från verksamheter som Unilever, Ericsson, Mercedes, Sony Ericsson, Försäkringskassan, VA SYD och Acando Consulting. Fokus ligger på projekt-/programledning, processutveckling, förändringsledning samt  Supply Chain och hon har god erfarenhet av att arbeta i komplexa projekt och mångkulturella organisationer. Bland Maries karaktärsdrag finns struktur, energi, lösningsorientering och kommunikation.

Oskar Svensson

Konsult/VD assistent +46 727 362 397
oskar.svensson@do-be.se

Oskar har fått sin erfarenhet från företag som Selleberga El, Adsensus, Solar AB och Absolut Vodka AB. Han har utbildning inom internationellt företagande och marknadsföring med fokus på hållbart entreprenörskap. Oskar har erfarenhet från projektarbete inom hållbar kommunikation och linjeroller i entreprenöriella företag. Han har även bidragit till innehåll i akademisk litteratur i form av studentlitteratur. Oskar är strukturerad och lösningsorienterad och har en god förmåga att snabbt identifiera och analysera bakomliggande problem.