Våra samarbetspartners

do-be consulting har utvecklat ett rikt nätverk av kompetenta och erfarna konsulter. Här presenteras några dedikerade konsulter som precis som vi drivs av att hjälpa företag och organisationer att hantera och genomföra framgångsrika förändringar.

Nedan ser ni ett urval av våra kvalificerade samarbetspartners

Alf Merlöv

Senior konsult
alf.merlov@do-be.se
+46 706 24 62 20

Alf har under många år haft ledande befattningar i Malmö stad inom samtliga kommunala kärnuppdrag. Arbetet har inneburit att leda såväl omfattande utvecklingsarbete som säkerställande av  funktionella förvaltningsorganisationer. Alf har en stark förmåga att synliggöra samband mellan olika intressenter och få dem att samspela på ett ändamålsenligt vis. I detta ligger Alfs huvudintresse kring det holistiska ledarskapet och att skapa synbara resultat.

Niklas Ansgariusson

Senior Konsult
niklas.ansgariusson@do-be.se
+46 730 21 13 55

Niklas har som fokusområde att utveckla tjänste- och serviceverksamheter där han har en förmåga att identifiera potentialer som tidigare kanske förbisetts eller underskattas. Han har arbetat i de mest skiftande miljöer och sammanhang. Niklas har fått sin erfarenhet från bland annat fastighetsbranschen, myndigheter, hälso- och sjukvårdsorganisationer och kommuner.

Catherine Hailes

Expert
+46 705 98 78 98

Med över 17 års erfarenhet av att arbeta med varumärkesutveckling och marknadskommunikation, ligger Catherines styrka i varumärkesstrategi. Hon har fått sin erfarenhet från internationella kommunikationsbyråer och har arbetat med bland andra AstraZeneca, Ferring, Trelleborg AB, MAQUET, Lund Life Science Incubator, Milestone Systems och Nolato. Under de senaste 3 åren har Catherine drivit egen konsultverksamhet och i år har hon tillsammans med en partner lanserat en kommunikationsbyrå – som heter Small Agency. www.smallagency.se

Michael Wiegert

Senior konsult
michael.wiegert@do-be.se
+46 707 502 111

Michael (Micha) adderar drygt 20 års erfarenhet till firman från konsultorganisationer som Booz Allen Hamilton, Capgemini Consulting och Informatics/Trinovo, men även från flera positioner som VD i medelstora företag samt från egna företag. Micha har en stor erfarenhet från internationell verksamhetsutveckling och entreprenörskap, gärna i kombination med IT. Huvudsakligt fokus ligger på ledningsstöd av strategiska frågor, kostnadsoptimering/ resultatförbättringar, utifrån och in-perspektiv, IT-management (strategi, organisation, effektivitet), projektledning, kommunikation och förändringsarbete.

Helena Kubicek Boye

Expert
+46 735 270 040 

Helena är leg psykolog, KBT-terapeut och har över tio års erfarenhet som konsult och behandlare inom företagshälsovård, vårdcentral, psykiatri och som föreläsare. I hennes uppdrag ingår verksamhetsutveckling, ledarskapsutveckling samt specifika frågeställningar såsom konflikthantering. Helena har även skrivit böckerna Konsten att sova(2016) samt Från depp till Pepp med kost, motion och sömn (2016) i vilka ämnen hon även föreläser. Hon har varit med om att starta upp ett företag inom e-hälsa, Prisats som Årets Nytänkare samt varit nominerad till Stora Psykologipriset.

 

Anne-Marie Lindman

Senior konsult
anne-marie.lindman@do-be.se
+46 760 26 15 08 

Anne-Marie anlitas ofta som stöd till chefer/ledare i deras roller att leda i förändring. Hon har en bakgrund från olika linjeroller med personalansvar och som managementkonsult med fokus på förändringsledning och verksamhetsutveckling. Anne-Maries förmåga att snabbt sätta sig in i nya och komplexa situationer, kreativitet, engagemang och inspiration är viktiga egenskaper som bidragit till att hon framgångsrikt genomfört förändringsresor i utmanande miljöer. Anne-Marie har bland annat fått sin erfarenhet från Sandvik, PostNord, Ikea och Tetra pak.

Emilie Widarsson

Senior konsult
emilie.widarsson@do-be.se
+46 702 660 266 

Emilie har en civilekonomexamen i organisation och ledning från Handelshögskolan i Stockholm. Genom sin bakgrund som produktchef och managementkonsult kan hon bidra med en analytisk kompetens kompletterat med expertis inom samtalsledning baserad på både utbildning och bred erfarenhet. Hennes specialområden är värderingsbaserad styrning och ledning, konflikthantering och samtalsledning. Emilie arbetar både med offentlig och privat sektor, och med allt från coachning av enskilda individer upp till samtalsledning av flera hundra personer.

Ewa Rosén

Senior konsult
ewa.rosen@do-be.se
+46 705 959 067 

Ewa har i över 25 år arbetat med kollektivtrafik i olika roller, senast som upphandlingschef på Skånetrafiken. Arbetet har bl.a inneburit ansvar för upphandlingar med buss, tåg och taxi – avtal som idag tillgodoser Skånes invånare med kollektivtrafik. Utöver upphandlingsrättslig ansvar har tyngdpunkten i arbetet legat på affärs- och avtalsutveckling. Ewa ett stort intresse i att utveckla affärsmodeller för goda samarbetsformer mellan beställare och leverantör. Ewa har även mycket god erfarenhet av att driva stora projekt.

Svante Osbeck

Senior konsult
svante.osbeck@do-be.se
+46 700 822 763 

Svante har en kandidatexamen inom organisationspsykologi och gedigen erfarenhet från bland annat Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen och Göteborgs Stad. Med sin bakgrund som HR-strateg, utbildningsledare samt intern och extern organisationskonsult kan han bidra med stor erfarenhet inom ledar-, grupp och organisationsutveckling. Efter att ha varit processledare för ett antal större förändringsresor inom stora organisationer besitter Svante ett kunnande kring komplex förändringsledning som är värdefull i dagens föränderliga värld. Hans specialområden är värdebaserad styrning, utvecklande ledarskap, strategisk organisationsutveckling, förändringsledning, grupputveckling samt målstyrning.

 

Claes Söderberg

Senior konsult
claes.soderberg@do-be.se
+46 702 922 153 

Claes har en bakgrund som Marknadschef och VD  för Ellos, Finaref och Josefssons. Han har även haft andra roller inom svenska företag såsom som Oriflame, AJ produkter, Lexington och Panduro hobby.
Claes har under en längre period varit bosatt utomlands och där även skaffat sig gedigen erfarenhet av Internationell handel från rad detalj- och e-handelsföretag såsom tyska Klingel GmbH, amerikanska Lands´End och engelska Next.  Han brinner för affärsutveckling och har en förmåga att vända problem till möjligheter. Merförsäljning till befintliga kunder, kundlojalitet och geografisk expansion är några av hans fokusområden.

Maria Lomholt

Senior konsult
maria.lomholt@do-be.se
+46 705 228 850 

Med nästan 30 års erfarenhet av marknadsföring och kommunikation med operativt ansvar har Maria bred kompetens kring att leda kommunikationsarbete från strategi till kreativa lösningar. Hon driver processer för kreativa team samt håller utbildningar i syfte att öka vikten och värdet av en organisations kommunikationsinsatser.

Ola Andersson

Senior konsult
ola.andersson@do-be.se
+46 706 189 398

Ola har en bakgrund som chef och ledare inom ICA, Hemköp och Shell. Flera olika befattningar har gett honom en bred kunskap inom förändringsarbete, affärsutveckling, värderingsarbete, varumärkesbyggande, category management, egna märkesvaror, kedjedrift och butiksetableringar. Ola har en gedigen kunskap inom strategisk planering på ledningsnivå men även i processen att på ett engagerande sätt omsätta strategier i en operativ företagsdrift. Han har lång erfarenhet av att tillsammans med medarbetarna i en organisation skapa en helhetssyn och förståelse för verksamhetens olika delar och behov och på så vis genomföra bestående förändringar i högt tempo.

Frida Ängskulle

Senior konsult
frida.angskulle@do-be.se
+46 708 836 386

Frida är utbildad civilingenjör. Hon har sitt ursprung i industrin med erfarenhet från teknik- och produktutveckling samt produktion, inköp och kvalitetsutveckling från stora internationella företag som IKEA och Baxter samt SMEs och innovativa startups. Vidare har hon erfarenhet utav affärsutveckling och sälj, ledarskap och företagsledning samt kompetensförsörjning från ledande positioner i resultatintensiva branscher, som affärsrådgivare och managementkonsult inom det svenska innovationssystemet och som entreprenör.
Frida är även utbildad inom flertalet verktyg/modeller för innovations- och affärsutveckling, förändringsledning samt företagsledning och ledarskap. Med sin breda erfarenhet är Frida uppskattad som rådgivare, interim chef samt seniorkonsult – med tydligt fokus på tillväxt och konkurrenskraft!

Knowit Insight syd

 

 

Vi har ett nära samarbete med Knowit Insight Syd AB. Knowit Insight är managementkonsulter som förenar kreativ styrka och strategisk kompetens med passion för teknologi. De drivs av att göra morgondagen lite bättre än igår med stöd av digitalisering och innovation. Det gör de genom att erbjuda ett nära stöd till kunder i deras utveckling av strategi och innovation, framtidens organisation, datadriven tillväxt, effektivitet och automation samt cybersäkerhet och juridik. De har också ett starkt team som arbetar med utveckling och realisering av digitala lösningar inom digital hälsa. De som vi ser vårt samarbete som oerhört värdefullt – då vi både kan komplettera och stärka varandra för att ge bästa värde till våra kunder.