Våra samarbetspartners

do-be consulting har även ett nära samarbete med ett antal kompetenta och erfarna konsultbolag. Här presenteras några dedikerade partnerbolag som precis som vi drivs av att hjälpa företag och organisationer att hantera och genomföra framgångsrika förändringar.

 

Hedfri management/ Frida Ängskulle

Senior konsult
frida.angskulle@do-be.se 

Frida är utbildad civilingenjör. Hon har sitt ursprung i industrin med erfarenhet från teknik- och produktutveckling samt produktion, inköp och kvalitetsutveckling från stora internationella företag som IKEA och Baxter samt SMEs och innovativa startups. Vidare har hon erfarenhet utav affärsutveckling och sälj, ledarskap och företagsledning samt kompetensförsörjning från ledande positioner i resultatintensiva branscher, som affärsrådgivare och managementkonsult inom det svenska innovationssystemet och som entreprenör. Frida är även utbildad inom flertalet verktyg/modeller för innovations- och affärsutveckling, förändringsledning samt företagsledning och ledarskap. Med sin breda erfarenhet är Frida uppskattad som rådgivare, interim chef samt seniorkonsult – med tydligt fokus på tillväxt och konkurrenskraft!

Knowit Insight Syd 

Vi har ett nära samarbete med Knowit Insight Syd AB. Knowit Insight är managementkonsulter som förenar kreativ styrka och strategisk kompetens med passion för teknologi. De drivs av att göra morgondagen lite bättre än igår med stöd av digitalisering och innovation. Det gör de genom att erbjuda ett nära stöd till kunder i deras utveckling av strategi och innovation, framtidens organisation, datadriven tillväxt, effektivitet och automation samt cybersäkerhet och juridik. De har också ett starkt team som arbetar med utveckling och realisering av digitala lösningar inom digital hälsa. De som vi ser vårt samarbete som oerhört värdefullt – då vi både kan komplettera och stärka varandra för att ge bästa värde till våra kunder.

Passacon 

Passacon är ett modernt konsultbolag med fokus på kvalificerad verksamhetsutveckling och IT. De tillför värde till kundens verksamhet ,ger proaktiv vägledning och bästa möjliga förutsättningar för kunder att lyckas i sina projekt. Passacons arbetssätt kännetecknas av ett stort engagemang, en hög grad av personligt ansvarstagande samt en stark tro på människors vilja att åstadkomma goda resultat.