Våra samarbetspartners

do-be consulting har utvecklat ett rikt nätverk av kompetenta och erfarna konsulter. Här presenteras några dedikerade konsulter som precis som vi drivs av att hjälpa företag och organisationer att hantera och genomföra framgångsrika förändringar.

Alf Merlöv

Senior Konsult
alf.merlov@do-be.se
+46 706 24 62 20

Alf har under många år haft ledande befattningar i Malmö stad inom samtliga kommunala kärnuppdrag. Arbetet har inneburit att leda såväl omfattande utvecklingsarbete som säkerställande av  funktionella förvaltningsorganisationer. Alf har en stark förmåga att synliggöra samband mellan olika intressenter och få dem att samspela på ett ändamålsenligt vis. I detta ligger Alfs huvudintresse kring det holistiska ledarskapet och att skapa synbara resultat.

Niklas Ansgariusson

Senior Konsult
niklas.ansgariusson@do-be.se
+46 730 21 13 55

Niklas har som fokusområde att utveckla tjänste- och serviceverksamheter där han har en förmåga att identifiera potentialer som tidigare kanske förbisetts eller underskattas. Han har arbetat i de mest skiftande miljöer och sammanhang. Niklas har fått sin erfarenhet från bland annat fastighetsbranschen, myndigheter, hälso- och sjukvårdsorganisationer och kommuner.

Catherine Hailes

Expert
+46 705 98 78 98

Med över 17 års erfarenhet av att arbeta med varumärkesutveckling och marknadskommunikation, ligger Catherines styrka i varumärkesstrategi. Hon har fått sin erfarenhet från internationella kommunikationsbyråer och har arbetat med bland andra AstraZeneca, Ferring, Trelleborg AB, MAQUET, Lund Life Science Incubator, Milestone Systems och Nolato. Under de senaste 3 åren har Catherine drivit egen konsultverksamhet och i år har hon tillsammans med en partner lanserat en kommunikationsbyrå – som heter Small Agency. www.smallagency.se

Michael Wiegert

Senior konsult
+46 707 502 111

Michael (Micha) adderar drygt 20 års erfarenhet till firman från konsultorganisationer som Booz Allen Hamilton, Capgemini Consulting och Informatics/Trinovo, men även från flera positioner som VD i medelstora företag samt från egna företag. Micha har en stor erfarenhet från internationell verksamhetsutveckling och entreprenörskap, gärna i kombination med IT. Huvudsakligt fokus ligger på ledningsstöd av strategiska frågor, kostnadsoptimering/ resultatförbättringar, utifrån och in-perspektiv, IT-management (strategi, organisation, effektivitet), projektledning, kommunikation och förändringsarbete.

Helena Kubicek Boye

Expert
+46 735 270 040 

Helena är leg psykolog, KBT-terapeut och har över tio års erfarenhet som konsult och behandlare inom företagshälsovård, vårdcentral, psykiatri och som föreläsare. I hennes uppdrag ingår verksamhetsutveckling, ledarskapsutveckling samt specifika frågeställningar såsom konflikthantering. Helena har även skrivit böckerna Konsten att sova(2016) samt Från depp till Pepp med kost, motion och sömn (2016) i vilka ämnen hon även föreläser. Hon har varit med om att starta upp ett företag inom e-hälsa, Prisats som Årets Nytänkare samt varit nominerad till Stora Psykologipriset.

 

Eva-Lotta Runfors

Expert
+46 705 29 16 42

Eva-Lotta bidrar med ökat fokus, minskad stress och stärkt självledarskap & ledarskap i organisationer. Hon levererar sedan 2006 workshops och utbildningar inom coachning, mindfulness och yoga på grupp- & individnivå. Exempel på företag som fått goda resultat är IKEA, Arbetsförmedlingen, Edge, Mectec och Granngården. För egen del ser hon det dagliga utövandet av mindfulness och yoga som den viktigaste grunden för att driva sitt företag, NYTT FOKUS. Eva-Lotta har även 20 års IT erfarenhet som konsult främst på Cap Gemini.

Emilie Widarsson

Senior konsult
+46 70 266 02 66

Emilie har en cilivekonomexamen i organisation och ledning från Handelshögskolan i Stockholm. Genom sin bakgrund som produktchef och managementkonsult kan hon bidra med en analytisk kompetens kompletterat med expertis inom samtalsledning baserad på både utbildning och bred erfarenhet. Hennes specialområden är värderingsbaserad styrning och ledning, konflikthantering och samtalsledning. Emilie arbetar både med offentlig och privat sektor, och med allt från coachning av enskilda individer upp till samtalsledning av flera hundra personer.

Ewa Rosén

Senior Konsult
ewa.rosen@do-be.se
+46  705 95 90 67

Ewa har i över 25 år arbetat med kollektivtrafik i olika roller, senast som upphandlingschef på Skånetrafiken. Arbetet har bl.a inneburit ansvar för upphandlingar med buss, tåg och taxi – avtal som idag tillgodoser Skånes invånare med kollektivtrafik. Utöver upphandlingsrättslig ansvar har tyngdpunkten i arbetet legat på affärs- och avtalsutveckling. Ewa ett stort intresse i att utveckla affärsmodeller för goda samarbetsformer mellan beställare och leverantör. Ewa har även mycket god erfarenhet av att driva stora projekt.