Vad vi menar med den nya generationens managementkonsult

Vårt företag jobbar utifrån en verksamhetsnära modell – där vi första hand jobbar med våra kunder, inte för dem. Det är inte bara ord. Vi heter do-be consulting – vårt arbete leder till förbättringar (do) som ger bestående värde (be) – vår mission är att skapa bestående värde hos våra kunder. Vi lever efter det varje dag! Vår modell består i korthet av tre delar:

Vi använder kundens resurser på bästa sätt – utifrån tillgänglighet, kunskap, förmågor och sammansättning – då det i regel är dessa individer som sedan skall förverkliga strategier och genomföra förändringar. Vårt förhållningssätt är att vi delar med oss av vår kunskap och erfarenhet, vi blandar coachning och stöd med handfast styrning och struktur.

Den andra delen är att vi inte jobbar med några på förhand definierade modeller eller angreppssätt. Vi menar att ingen lösning blir bättre än den definition av problemet en lösning skall byggas på. Först när vi har verklig insikt och förståelse i detta tar vi fram ett angreppssätt och kan därför bygga en smartare mer anpassad och ändamålsenlig lösning för våra kunder. Vi har en sökbar kunskapsdatabas som stöd i detta.

Den tredje delen i vårt sätt att arbeta är den attityd och erfarenhet vi tar med oss in i de utmaningar vi möter. Vår ambition är att våra kunder alltid ska uppfatta oss som inlyssnande, kloka, ärliga, modiga, kreativa, resultatorienterade och prestigelösa hos våra kunder.

Allt detta kräver mycket av våra konsulter. De har utvecklade ledaregenskaper och en förmåga att hitta en väg framåt i alla de utmanande situationer de möter. Som stöd finns do-be consultings samlade resurser och plattform. Vi jobbar aktivt för att alla våra konsulter ska finna stöd och kompetensutveckling hos varandra.

Till sist – vi utvecklar små affärsenheter utan mellanchefer. Varje konsult har både ett brett och djupt ansvar – det finns därför inga större behov av andra roller eller titlar i företaget vilket underlättar alla kontakter kunderna har med oss. Kommunikation blir enklare och det går mycket snabbare än vad de oftast är vana vid. Det är allt viktigare i den snabbföränderliga värld vi lever i. Vi är små, starka och slagfärdiga inför alla utmaningar vi möter. Vi ställer om fort när det behövs.

Detta tillsammans med vår strävan efter livsbalans beskriver innebörden av ”den nya generationens managementkonsultbyrå”. Känner du att det vi beskriver passar in på dig och ditt nästa steg i karriären, gå gärna in på sidan ”Bli en av oss” och  gör en intresseanmälan. Vi har alltid plats för de största talangerna!

Anders Holmquist