Thomas Kanestad börjar på do-be consulting

Vi hälsar Thomas Kanestad varmt välkommen till vårat gäng. Thomas har haft en rad olika befattningar inom ICA koncernen och kommer att stärka do-be consulting inom bland annat verksamhetsstyrning, ledarskap, detaljhandel, hållbarhetsfrågor och digitalisering. Thomas kommer att bli placerad på vårt Stockholmskontor.