sofie

Sofie Palmér ny VD för do-be consulting syd AB

Sofie Palmér tar över VD-posten för management consulting-bolaget do-be consulting syd, ett konsultbolag i stark tillväxt och specialiserade i förändringsledning. Sofie kommer närmast innan konsultrollen från en tjänst som VD för ett skandinaviskt shared service bolag samt från rollen som vice VD för Peugeot i Skandinavien.

Sofie tar över VD-posten efter grundaren Anders Holmquist för management consulting bolaget do-be consulting syd, ett konsultbolag i stark tillväxt och specialiserade i förändringsledning.

Anders Holmquist behåller rollen som VD för ägarbolaget do-be consulting AB och är huvudansvarig för expansion av koncernen, i första hand den pågående etableringen i Stockholm.

Sofie Palmér har innehaft en rad olika ledarroller inom handel, logistik och finans, varav de senaste som VD för ett shared service center inom Interdan A/S samt som vice VD för Peugeotkoncernen i Skandinavien. Sofie är civilekonom från Uppsala universitet med internationell inriktning. De senaste två åren har Sofie arbetat som senior management konsult hos do-be consulting syd och har bidragit starkt till bolagets tillväxt.

  • Jag är mycket glad över förtroendet och den nya utmaningen. Vår strategi ligger fast och jag kan konstatera att det finns ett stort behov på marknaden av ett kundnära konsultbolag som sätter sig in i kundens situation och tar fram en anpassad lösning – och ser till att den blir implementerad. Management consulting branschen är hårt konkurrensutsatt men vår metod att arbeta tätt ihop med våra kunder i beslutsfattande, genomförande och förankring av förändringar är helt rätt och vi kommer att fortsätta växa, säger Sofie Palmér.
  • Det känns mycket bra med denna lösning, säger Anders Holmquist. Sofie har lång erfarenhet av ledande roller inom näringslivet i Sverige och Danmark och affärsutveckling. Under de senaste två åren har hon som en del av vårt team på do-be consulting uppnått mycket goda resultat och är en uppskattad resurs av våra kunder. Hon har visat viljan och kompetensen att driva företaget in i nästa fas. Med den nya ledningen och ett fantastiskt team är vi redo för framtiden och att fortsätta stötta såväl befintliga som nya kunder inom privat och offentlig sektor.

Vid frågor kontakta Anders Holmquist +46 70 877 01 26 eller Sofie Palmér +46 70 576 11 02

Se vidare www.do-be.se