• We manage change -

    vår mission och strategi

Våra värderingar

Kompetens – Vi utmärker oss i allt vi gör; vi är kunniga och erfarna. Vi är socialt kompetenta och hjälpsamma, säkra och skickliga. Vi har förmågan att addera värde till våra kunder.

Respekt – Vi respekterar och värderar alla individer. Vi lyssnar, har integritet och behandlar andra så som vi vill bli behandlade själva. Vi får det förtroende vi förtjänar från våra kunder genom att vara öppna, ärliga och samverkande. Vi värdesätter ömsesidig respekt.

 Ambition – Vi strävar efter att alltid bli bättre, att aldrig slå oss till ro och att alltid se framåt. Vår ambition är det som driver oss och som gör att vi alltid vill ge våra kunder det bästa resultatet. Vår entreprenörsanda gör att vi vill växa som människor och som företag.

Om oss

  Vi vill att våra kunder ska lyckas efter att vi har lämnat uppdragen. För att skapa hållbara värden är det viktigt för oss att:

                      –  arbeta nära våra kunder och dela kunskap,

                      –  arbeta med enbart seniora och erfarna konsulter,

                      –  skapa en miljö hos oss som är stödjande och transparent,

                      –  inte utgå från på förhand färdiga angreppsätt eller lösningar och

                      –  inte lämna några obesvarade frågor efter det att vi lämnat våra uppdrag.

Vår mission


We Manage Change

Vi drivs av att hjälpa verksamheter att hantera och realisera framgångsrika förändringar samt att överträffa förväntningar.

Vår strategi


Change

Vi gör detta tillsammans med ledningsgrupper, då vi menar att ingen förändring blir hållbar utan starkt ägarskap.

We Create Value

Vi bidrar med anpassade lösningar som reflekterar våra kunders behov, organisation och miljö.

Value

Hur stort värde som skapas beror på hur man kan hantera förändringar på vägen mot målet. do-be c. har en stark förmåga att förtydliga och driva aktiviteter framåt.

We Inspire People

Vi har alltid kompetenta, kreativa, ansvarstagande och ambitiösa konsulter som kan inspirera och dela med sig av idéer och erfarenhet till andra.

People

Strategier blir inte bättre än vad människor vill eller har möjlighet att göra. do-be c. får människor på alla nivåer i en organisation att samarbeta och växa som individer.