Lisa Grunder börjar på do-be consulting

Vi är glada att Lisa Grunder valt att börja på do-be consulting. Lisa har över 15 års erfarenhet av Telecom branschen i roller som affärsledning, produktledning, marknadsföring och projektledning. Hon kommer bland annat att tillföra och utveckla våra kunders förmågor att förena strategiutveckling med förändringsledning.