Det är vi som är kärnan i do-be c. Välkommen att kontakta oss.

Anders Holmquist
VD, senior konsult
+46 708 77 01 26
anders@do-be.se

Utifrån komplexa sammanhang finns en förmåga att förtydliga och konkretisera problembilder så att bästa möjliga lösning kan utvecklas. Huvudintresse finns inom området kundhantering, tjänsteutveckling och kundrelationer (CRM), beslutsstöd, styrning  och processer. Anders har fått sin erfarenhet från företag och organisationer som: SEB, Malmö stad, COOP, Nokia, TDC, Cap Gemini, E.ON, E.ON ES, VA SYD, Sparbanken Öresund, Region Skåne.

 

Mika Valtonen-André
Vice VD, senior konsult
+46 708 67 09 13
mika@do-be.se

Med en gedigen bas hur verksamheter arbetar strategiskt med informationshantering (IM) och  teknologi, finns en talang att göra det komplexa enkelt – utan att gå miste om vare sig detaljerna eller helheten. Huvudintresset är att förena verksamhet och IT med hjälp av styrning, processer, nyttoaspekter, informationshantering och arkitektur. Mika har fått sin erfarenhet från företag och organisationer som: AstraZeneca, Gambro, Bona, DB Schenker, Doro, ESS, TDC, SONY, Findus, IKEA, Strålfors,  Capgemini, Metsä Tissue, Region Skåne, Malmö Stad, Smart Safety, E.ON, VA SYD.

 

Anna Pankko
Senior Konsult
+46 708 54 11 26
anna.pankko@do-be.se

Har god erfarenhet av marknadsföring, CRM och organisationsutveckling. Specialiserad och intresserad av kvalificerade mätningar såsom medarbetarundersökningar och kvalitetsuppföljningar. I detta ingår även projektledning, analys och kravställning. Har haft uppdrag både i Sverige och utomlands. Anna har fått sin erfarenhet från företag och organisationer som: Motivationshuset, VA SYD, Malmö Stad, Bring, Handelsbanken.

 

Annika Kviberg
Senior Konsult
+46 703 36 23 17
annika.kviberg@do-be.se

Har en god förståelse för vilket stöd affärsverksamheten behöver i termer av IT och HR och hur verksamheten effektivast genomför förändringar. Huvudintresse finns i att effektivisera processer för ökat kundvärde; hantering av kundrelationer (CRM) och att stärka länken mellan ledning, marknad och försäljning. Annika har fått sin erfarenhet från att ha arbetat i egen verksamhet, och globalt och lokalt med företag som: Forrester Research, Nordea, Statoil, Volvo, Radisson, Journeycorp Travel Management, Telenor, Strålfors, och Lantmännen.

 

Gabriella Sjöberg
Senior Konsult
+46 768 100 843
gabriella.sjoberg@do-be.se

Gabriella har gedigen bakgrund inom nationell och internationell verksamhetsutveckling. Fokus ligger på ledningsstöd i exempelvis strategiska frågor, projektledning, processutveckling, förändringsarbete samt analys. Gabriella har över 15 års erfarenhet av ledar- eller konsultroller från bl.a. FN:s informationskontor, EU-kommissionen, London stad, flertalet skånska kommuner, Blekinge Tekniska Högskola, Apotek Hjärtat, Visma consulting, Acando consulting samt eget företag.

 

Elisabeth Thorsén
Senior Konsult
+46 707 299 028
elisabeth.thorsen@do-be.se

Elisabeth har en god förmåga att analysera verksamheter och stödja dem i att genomföra förändringar – i stora organisationer och myndigheter och även internationella verksamheter. Huvudintresset ligger i strategiarbete och att strukturera, förändringsledning och program/projektmetodstöd samt att effektivisera processer med exempelvis Leanverktyg. Elisabeth har fått sin erfarenhet från företag och organisationer som: Sodexo, Stockholms Stad, Astra Zeneca, Maquet, Ica, Sony Ericsson, Volvo Trucks, SCA, Tetra Pak och Malmö Stad.

 

Sofie Palmér
Senior Konsult
+46 705 76 11 02
sofie.palmer@do-be.se

Sofie har lång erfarenhet av företagsledning och affärsutveckling i  skandinaviska företag inom handel-, logistik- och tjänstesektorn. Med sin erfarenhet av strategisk och operativ företagsledning sätter Sofie sig snabbt in i nya sammanhang och skapar tillit till sin person – genom engagemang, kommunikation och fokus på pragmatiska lösningar. Hon har arbetat som projektledare,  med värdegrundsarbeten,  lednings- och styrelsearbete, etablering av SSC och logistikcenter.

 

Magnus Svensson
Senior Konsult
+46 762 720 9601
magnus.svensson@do-be.se

Magnus har en förmåga att på ett strukturerat vis utveckla företags kundrelationer och resultat i starkt föränderliga marknader. Genom sitt holistiska synsätt arbetar Magnus med processutveckling, projektledning, kommunikation, analys och förändringsledning. Magnus har fått sina erfarenheter från  program- och projektledarroller samt från chefspositioner i bank- och finansmarknaden samt södra Sveriges entreprenörskaps- och innovationssfär.

 

Kristina Axelsson
Senior Konsult
+46 723 110621
kristina.axelsson@do-be.se

Kristina har 20 års erfarenhet inom en rad olika inköp- och logistikområden från olika branscher. Kristina har haft ett flertal ledande positioner med personalansvar som Affärsområdeschef, Försäljningschef, Produktchef och System- och Processansvarig. Med sin strategiska, taktiska och operativa erfarenhet av att se till helheten, leder och medverkar hon gärna i operativt förändringsarbete, upphandlings- och implementationsprojekt, samt åstadkommer effektiva flöden, oavsett om de är fysiska eller informativa flöden. Kristina har fått sin erfarenhet från företag som: Baxter Medical AB, Avnet Nortec AB, UAE Logistics AB och DHL.

 

Thomas Pehrsson
Senior Konsult
+46 725 143889
thomas.pehrsson@do-be.se

Thomas har en gedigen erfarenhet från ledande befattningar (ledning, finans, HR) i flera olika branscher och kulturer. Han har en god förmåga att engagerat analysera, organisera och strukturera verksamheter med fokus på deras mål och kommunikation kring dessa. Processförbättringar inom affärsplanering, ekonomistyrning och strategiskt HR-arbete är några av Thomas huvudintressen. Thomas har fått sina erfarenheter från anställningar inom företag såsom BorgWarner, HTC, Novo Nordisk, Cap Gemini Ernst & Young, Coca-Cola och ABB.