"Det nya svarta är att förändra sig"

Anders Borg

I samband med att do-be consulting fyllde fem år besökte Anders Borg do-be consultings kontor på Gustav Adolfs torg i Malmö. Fokus låg på förändring, med de möjligheter och risker som kommer därtill. I förändrings-arbeten behöver vi förstå vår omvärld, säger Anders Holmquist, CEO och grundare till do-be consulting, och presenterar därvid ”Europamästaren i omvärld”.

Det här är min grundbild – patologisk optimism med ångestladdade svarta kanter runt den ljusa framtiden, sammanfattar Anders Borg dagens läge.

Det är en publik med höga förväntningar som intar stolarna. Här finns ett tvärsnitt av de ledare som formar och utvecklar Skånskt näringsliv och offentlig sektor – både i Sverige och i omvärlden.

– Det nya svarta är att förändra sig, och det är slitsamt. Men jag tror det är den världen vi lever i, och man behöver inte gilla allt här i världen, säger Anders Borg. Och det är just där tyngdpunkten för kvällen ligger – den som bäst bejakar framtiden och vågar förändra är vinnaren.

Anders Borg klarlägger att samtalet för dagen kommer att behandla två möjligheter och två risker, och inleder med att berätta om de, enligt honom, två största möjligheterna idag; digitalisering och globalisering. Han menar att Sverige har övergått till att bli en alltmer vibrerande ekonomi, med ett starkare företagsklimat. Idag är det inte bara okej att vara företagare, det är bra.

– Toppstudenter vill till små växande bolag, de tror starkt på att de kan skapa världsbolag med en laptop och två kompisar, säger Anders Borg.

Anders Borg menar att den mer företagsfrämjande kulturen som frodas idag är en enorm fördel. Han berättar om kartläggningar som visar att nyckelpersonerna inom startupbolag är kopplade till varandra, och trycker på betydelsen av dylika kluster som alla är kopplade till tunga lärosäten. Synen på ägandet är en annan faktor som Anders Borg framhåller som komponent i det förändrade företagsklimatet.

– En del av synen på ägandet vi hade förut var att det inte var viktigt – idag vet vi att familjebolag där man inte bara tänker på kvartalsrapporter blir mer uthålliga under kris. En börs-VD sitter i snitt i fem år medan en VD i ett familjebolag sitter i snitt 15 år. Man får mycket längre perspektiv. Det tar runt 6-7 år för bolag innan man börjar tjäna riktigt med pengar, säger Anders Borg.

I det stora hela har vi en kultur som är positiv till teknologisk förändring – han berättar att svenskarna och finnarna ligger i topp vad gäller inställning till att arbeta, med eller rentav bli opererade av, en robot. Vi präglas, menar Anders Borg, av en öppenhet gentemot förändring och en stark välfärdsstat som ger trygghet.

– När man ser hur länder som Spanien, Italien eller Grekland väldigt snabbt polariseras är det annorlunda hur vi i Sverige, Finland och Danmark ändå tycker att vi sitter i samma båt. Vi förväntar oss att vi kan lita på varandra, då får man ett högförtroendesamhälle och vi behöver inte advokater och kontrakt för allting, säger han.

Samtidigt vittnar han om att digitaliseringen kommer att slå ut 45-55 procent av alla jobb. Att allt är ordnat digitalt och att man sköter såväl företaget som privatekonomin i mobilen, menar han, är i grund och botten väldigt bra. Den tråkiga baksidan, däremot, är att allt fler enkla jobb slås ut och att många jobb på Arbetsförmedlingen idag kräver expertkunskap eller universitetsutbildning. Samtidigt finns det saker som inte går att digitalisera – att bemöta, att uppfinna, att sälja eller att vara kreativ. Det är här länder som Sverige har en chans att konkurrera och utvecklas vid sidan om digitaliseringen.

Omställningskrav är en annan effekt av digitaliseringen som kan komma att ställa krav på förändringsbenägenhet. Många människor kommer att förlora sin trygghet, och kan tvingas omutbilda sig. – Inga företag kan förvänta sig att det ska gå fantastiskt bra, säger Anders Borg, och sammanfattar den pågående digitaliseringen som en fantastisk möjlighet och något oerhört bra ur en makrosynvinkel, men en stor otrygghet för människor som har svårt att anpassa sig. Och den ljusa framtiden har ju som nämnt sina ångestladdade svarta kanter – en sits där populism, geopolitiska risker och marknadsinstabilitet är centralt.

– De geopolitiska riskerna har de tragiska händelserna i Paris på ett väldigt tydligt sätt illustrerat. Vi lever i ett rätt riskfyllt samhälle där gränsen mellan krig och fred, mellan stridande och civila, suddats ut och jag tror att vi underliggande har en väldig oro kring alla de här förändringarna som skapar en grogrund för populism, säger Anders Borg och fortsätter: – Alla som upplever att de är förlorare på digitalisering och globalisering – de blir arga. Och den ilskan blir till politisk kraft.

Anders Borg menar att politiker bör slåss om ungdomar – dem som utgör framtiden – men att de som faktiskt är beredda att gå över blockgränser är de som är argast. Han trycker åter på att förändring för många människor är jobbigt, och att man vill hitta någon slags eviga sanningar. Motsättningar föder motsättningar, och politiken är hårdare än vad den tidigare varit. Kontentan för aftonen är att det inte spelar någon roll om en är kommunchef eller chef för ett industriföretag – offentlig såväl som privat sektor behöver digitaliseras och effektiviseras. Kommuner och landsting behöver lägga pengar på att möta människor – på att vårda, utbilda och säkra att dessa tjänster fungerar.

– Är man beredd att springa med framtiden och driva utvecklingen så har man väldigt goda förutsättningar, avslutar Anders Borg.